BIMcollab Twin onderzoekt binnen digiGO richtlijnen voor informatie-uitwisseling

BIMcollab Twin onderzoekt samen met Based, ENGIE, Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen en DIBS42 hoe informatie over bestaande open standaarden, tools en processen gemakkelijker kan worden uitgewisseld in projecten. De vraagstelling past in het project Digiproef – Guidelines voor informatie-uitwisseling van digiGO.nu.

Het doel van Digiproef is het opstellen van richtlijnen om de uitwisseling van geometrie en data te vereenvoudigen tussen partijen in de bouwketen. Het project onderzoekt een oplossing waarbij bedrijven op hun eigen manier kunnen blijven werken, zonder dat andere partners daarvan afhankelijk zijn.

Slimmer samenwerken

Het project is volgens directeur Roy van der Velden van BIMcollab Twin een mooie manier om te bekijken hoe samenwerking in de bouw slimmer en sneller kan werken. Consultant Thomas Sandfort van BIMcollab Twin is betrokken bij het project. “Binnen de bouwkolom worden veel verschillende standaarden voor informatie-uitwisseling gebruikt. In deze Digiproef zoeken we naar werkwijzen en gereedschappen voor het uitwisselen van informatie tussen deze verschillende standaarden.”

Fragmentatie

Fragmentatie van initiatieven voor informatie-uitwisseling leidt tot tijdverlies, werkt demotiverend en draagt onvoldoende bij aan efficiëntie en betere prestaties. Door het belang van standaarden, richtlijnen en afsprakenstelsels praktisch aan te tonen, verwachten de initiatiefnemers van dit project dat partijen meer op basis van dezelfde standaarden gaan werken. Hierdoor groeit de sector naar een steeds uniformer informatielandschap en wordt de variatie organisch verminderd. Beter uitwisselen van informatie kan ook bijdragen aan een verhoging van het vertrouwen en het verbeteren van de samenwerking tussen partijen.