Koppeling BIMcollab Twin en Vastware visualiseert staat van onderhoud gebouwen

BIMcollab Twin heeft een koppeling gerealiseerd tussen de gebouwdata van vastgoedeigenaren op het eigen cloudplatform en de beheersoftware van Vastware. Eigenaren van gebouwen kunnen nu direct en accuraat zicht houden op de actuele status van hun meerjaren-onderhoudsplanning en -begrotingen (MJOB’s) op basis van gebouwdata uit hun BIM-modellen.

Vastware is een Nederlandse leverancier van software voor het planmatig beheer en onderhoud van gebouwen. Veel woningcorporaties, overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en zakelijke dienstverleners gebruiken Vastware voor hun integrale meerjaren (onderhouds)planningen. Voor dit type organisaties kunnen MJOB’s een forse kostenpost zijn en daarom willen ze nadrukkelijk kunnen sturen op deze posten. De software van Vastware helpt hen met conditiemetingen (NEN2767), adviseert bij het maken van MJOB’s en verzorgt conditieconversie van data naar opgebouwde gegevensbestanden.

Vastgoed in beeld

Door de koppeling tussen BIMcollab Twin en Vastware kunnen vastgoedeigenaren nu alle informatie over hun MJOB/P’s relateren aan een model. De data van hun MJOB/P’s in Vastware-software is immers afkomstig uit het BIM-model en het daaraan gekoppelde Document Management Systeem (DMS) op het cloudplatform van BIMcollab Twin.

Door een Excel-export vanuit BIMlink kan de data eenvoudig in Vastware worden ingelezen. Binnen Vastware kunnen vervolgens diverse functies, zoals beoordelingen, exports en rapportages worden losgelaten op de gegevens.

Zo hebben klanten van BIMcollab Twin en Vastware al hun vastgoed snel en eenduidig in beeld. Dat kan op stads- en wijkniveau voor strategische planningen. Ook kunnen ze in beide pakketten inzoomen op een gebouw, op het niveau van assets en projecten of zelfs tot op verhuurbare eenheden. De status van het onderhoud is steeds inzichtelijk en klanten kunnen analyses maken. Slimme filters vereenvoudigen het vinden van informatie in de vaak grote hoeveelheden data. Eigenaren van vastgoed krijgen zo snel antwoorden op al hun vragen over de staat van het onderhoud van hun vastgoed.