BIMcollab Twin | Uitstel verplicht inmeten gebruikersoppervlakte conform NEN 2580

De verplichte inmeting van gebruikersoppervlaktes van vastgoed conform NEN 2580 wordt voor woningcorporaties met een jaar uitgesteld tot 31 december 2022. Dat schrijft de vereniging van corporaties Aedes op zijn site. Corporaties kunnen dus een jaar langer rekenen volgens de oude methodiek uit het Handboek Marktwaardering. BIMcollab Twin heeft nu al oplossingen waarmee corporaties makkelijker, sneller en goedkoper kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichtingen.

Woningcorporaties moeten vastgoed waarderen in hun jaarrekening gebaseerd op de marktwaarde in verhuurde staat. Onderdeel voor die waardebepaling is de oppervlakte van het vastgoed en in de toekomst moeten ze de Nederlandse norm voor oppervlaktebepaling NEN 2580 hanteren als meetinstructie. De klankbordgroep Marktwaardering adviseert om die verplichting door te schuiven naar eind 2022. Dat is op aandringen van Aedes en ingegeven door de coronapandemie. Dit standpunt is overgenomen in het nieuwe Handboek Marktwaardering en hierover zal het ministerie van BZK formeel besluiten na het zomerreces.

Altijd inzage in gebouwdossiers

Het inmeten van oppervlaktes van vastgoed kan een complexe exercitie zijn voor woningcorporaties die hun woningen nog niet hebben gedigitaliseerd. En dus is het niet zo vreemd dat veel corporaties moeite hebben om dit (tijdig) te realiseren voor nieuw en bestaand vastgoed. BIMcollab Twin heeft voor corporaties daarom een open online platform waarmee ze 24/7 online inzage hebben in hun gebouwdossiers. Die informatie is zo eenvoudig beschikbaar voor alle betrokkenen bij vastgoed en alle gebouwdata is altijd vindbaar en actueel om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Uitstel klinkt volgens directeur Roy van der Velden van BIMcollab Twin wel fijn, maar het is de vraag of dat ook zo is. “Voor vastgoedbeheerders en woningcorporaties is er veel werk aan de winkel”, zegt hij in reactie op het nieuws. “Van elke unit in hun vastgoed moet namelijk een NEN2580 meetstaat kunnen worden overlegd. Met de reeds aanwezige data is die informatie redelijk snel te verkrijgen. Tenminste, als de data uit gebouwdossiers kan worden ontsloten voor partijen die deze informatie nodig hebben.”

Kostenbesparingen

Dan zijn er natuurlijk nog de financiële consequenties van de wetgeving. Het inmeten van oppervlaktes van vastgoed is ook een kostbare operatie. “Vastgoed vertegenwoordigt een enorme waarde waardoor afwijkingen in de metingen potentieel grote financiële impact kunnen hebben voor corporaties”, aldus van der Velden. “Door controle en goed meten zien we waar deze verschillen zitten. BIMcollab Twin biedt als vastgoedplatform daarnaast de mogelijkheid om een direct inzicht te creëren over oppervlaktes voor het totale vastgoed, op wijkniveau, op complexniveau tot op VHE-niveau.”

Samenwerking partners

BIMcollab Twin werkt samen met De Modelleer Corporatie aan de dienstverlening voor woningcorporaties. De Modelleer Corporatie bestaat uit een netwerk van excellente ondernemingen en biedt modelleerwerkzaamheden aan klanten in de vastgoed-, bouw- en installatiesector, waaronder corporaties. Corporaties die ondersteuning nodig hebben bij het modelleren van hun vastgoed, kunnen gebruikmaken van de diensten van BIMcollab Twin-partners zoals de Modelleer Corporatie. Een van de oplossingen van de Modelleer Corporatie is het ontsluiten, hergebruiken en verrijken van bestaande en nieuwe vastgoeddata, wat zorgt voor een heldere rapportage.

Bron: Aedes