BIMcollab Twin Workflows vereenvoudigt beheer online gebouwdossiers

De module Workflows van BIMcollab Twin maakt het beheer van documenten en data over gebouwen en bouwprojecten eenvoudiger. Afgelopen maanden is deze tool verbeterd zodat alle betrokkenen bij een gebouw of bouwproject nog efficiënter en effectiever met elkaar samenwerken. De komende tijd werkt BIMcollab Twin aan verdere uitbreiding en de ontwikkeling van nieuwe features.

Processen automatiseren

De tool Workflows van BIMcollab Twin is bij uitstek geschikt om grote hoeveelheden data en documenten over gebouwen en bouwprojecten beheersbaar te maken. De intuïtieve interface van de module Workflows van BIMcollab Twin maakt het eenvoudig en laagdrempelig om ieder proces in een bouwproject te vertalen naar een automatische workflow. Er zijn standaardblokken voor diverse acties, waaronder controlerondes, goedkeuren, stempelen en notificaties. Bepaal zelf de volgorde, deadlines en voorwaarden van de stappen. Workflows zal vervolgens automatisch de voortgang bewaken en alle taken coördineren. Middels overzichtelijke rapportages is de voortgang van de workflow altijd inzichtelijk en vast te leggen.

Workflow op maat

Ieder project is uniek. Afhankelijk van de gemaakte afspraken doorlopen documenten een eigen proces. De route van een document kan binnen hetzelfde project verschillen per discipline of type. Binnen een project kan een onbeperkt aantal workflows worden aangemaakt. Iedere workflow heeft voorwaarden waaraan documenten moeten voldoen om in de workflow te komen. In deze voorwaarden kunnen alle velden met metadata worden opgenomen.

Bepaal zelf de volgorde

Via de intuïtieve user interface is het heel eenvoudig om het proces zelf in te richten. Het aantal stappen in een workflow is onbeperkt. Per stap kan worden gekozen uit één van de standaardblokken: controlerondes, goedkeuren, stempelen of notificatie. Sommige blokken hebben een variabele uitkomst. Een goedkeuring bijvoorbeeld, heeft als uitkomst ‘goedgekeurd’ of ‘afgekeurd’. Hierdoor is het per uitkomst mogelijk om een andere vervolgstap in te stellen. Dit maakt het mogelijk documenten een heel specifieke route te laten doorlopen.

BIMlink bewaakt de voortgang

Op alle nieuwe documenten wordt direct na plaatsen automatisch een workflow gestart. Alle controle- en beoordelingstaken worden uitgedeeld aan de verantwoordelijke personen. Het systeem houdt de deadlines in de gaten en verzamelt eventueel commentaar. De voortgang van alle documenten in een workflow is te raadplegen in een overzichtelijke rapportage.

Roadmap

BIMlink werkt continu aan de verdere ontwikkeling van de applicatie. Voor Workflows staan er twee grote features op onze planning. Ten eerste wordt het mogelijk om opmerkingen of tekeningen rechtstreeks in de applicatie te maken. Daarnaast wordt gewerkt aan het toepassen van Workflows op 3D-objecten. Hiermee kunnen specifieke onderdelen van het 3D-model worden vrijgegeven, in plaats van een heel aspectmodel.

Voordelen op een rijtje:

  • Grip op proces: leg processen eenduidig vast in een overzichtelijk schema.
  • Deadlines: het systeem bewaakt zelfstandig alle deadlines.
  • Flexibel: bepaal zelf de volgorde, deadlines en voorwaarden.
  • Rapportage: genereer volledige rapportages over de voortgang.

Lees verderBIMcollab Twin Workflows