Hoe combineer je BIMcollab ZOOM met Solibri binnen één project?

Hoe combineer je BIMcollab Zoom met Solibri binnen één project?

Met de groeiende toepassing van BIM-modellen in projecten ontstaan er nieuwe mogelijkheden om processen te verbeteren. Een daarvan is BIM-modellen geautomatiseerd controleren, in plaats van handmatig. In dit blog lees je hoe personeel en kennis maximaal ingezet kan worden door slim om te gaan met verschillende BIM-tools.

Het controleren van BIM-modellen

Naast applicaties voor het bouwen van BIM-modellen (zoals Archicad, Revit of Tekla), richten Solibri Office en BIMcollab Zoom zich vooral op het controleren van deze BIM-modellen. Alle modellen van een project worden daarin gecombineerd tot een ‘coördinatie model’ en gezamenlijk getoetst. Bij elke volgende wijzigingsronde worden nieuwe modellen aangeleverd en gecontroleerd.

Een dergelijke controle kan plaatsvinden op diverse aspecten:

  1. Clash detectie: zijn er geometrische conflicten binnen of tussen verschillende modellen?
  2. Informatie-validatie: voldoet het model aan de informatie vraag?
  3. Ontwerpcontrole: voldoet het model aan de eis van de opdrachtgever en geldende regelgeving?
  4. Bouw- of uitvoeringstechnische controle: kan het model daadwerkelijk gebouwd worden?

Van punt 1 en 2 kun je zeggen dat deze generiek van aard zijn: ze gelden voor alle projecten. Van aspect 3 kunnen we zeggen dat deze meer specifiek is; afhankelijk van een project/opdracht. Aspect 4 is sterk afhankelijk van de manier waarop het ontwerp vertaald is naar de uitvoering, en is daarmee ook project specifiek.

Solibri Office versus BIMcollab Zoom: de meest efficiënte keuze

Hoewel een applicatie zoals Solibri Office op alle 4 de aspecten in te zetten is, betekent dit niet automatisch dat het altijd de meest efficiëntste keuze is. Vanwege de brede mogelijkheden van Solibri, is het complexer voor mensen met minder BIM-kennis en is er specialistische kennis van de modellen of het project nodig.

BIMcollab Zoom daarentegen is eenvoudiger te leren, maar is enkel op de aspecten 1 en 2 in te zetten. Door de sterke integratie met BIMcollab Nexus biedt het echter op deze twee aspecten aanmerkelijke voordelen waardoor Zoom hiervoor de betere keuze is.

Combineer de voordelen van beide

In projecten waarin Solibri Office ingezet wordt kan BIMcollab Zoom eenvoudig worden toegevoegd om de (arbeidsintensieve) voorcontrole (aspecten 1 en 2) van modellen op zich te nemen. Voor het opzetten en uitvoeren van een controle is voor Zoom minder specifieke BIM- of projectkennis vereist. Door een geïntegreerde workflow van issues en clashdetectie in de vorm van Smart Issues, worden modellen eenvoudiger en sneller naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht.

Voor de experts die Solibri in het project toepassen, heeft deze voorcontrole met Zoom als voordeel dat de complexere controles (aspecten 3 en 4) veel efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Op deze manier worden de voordelen van beide programma’s goed ingezet, afhankelijk van het kennisniveau van de teamleden, en wordt een kostenefficiënte aanpak gerealiseerd.

Meerwaarde van Zoom op het gebied van clash detectie

Kijkend naar clash detectie en -management, kunnen we drie stappen identificeren:

  • Het opzetten en uitvoeren van clash-regels
  • Het verwerken van de resultaten (uitzetten in issues)
  • Op basis van nieuwe versies van de BIM-modellen, issues valideren en sluiten

BIMcollab Zoom vereenvoudigt deze stappen dankzij de integratie met BIMcollab Nexus voor BIM coordinatie en ssuemanagement op de volgende wijze:

1. Clash-regels worden gedeeld in een project

Een verantwoordelijke kan de regels voor controle van het project opstellen en delen zodat ze direct ook door anderen gebruikt kunnen worden.

2. Groeperen van clash resultaten

Dankzij de ZOOM clash boxes is snel duidelijk welke resultaten relevant zijn en welke niet. Tevens kan een gebruiker regels instellen om clash-resultaten snel te groeperen. Dankzij de groepeer systematiek kunnen series resultaten snel tot issues verwerkt worden (een groep clashes wordt één issue) en toegewezen worden aan de juiste personen.

3. Geen dubbele clash rapportages

Clash resultaten zijn gekoppeld aan (Smart) Issues. Hierdoor is duidelijk herkenbaar welke resultaten al verwerkt zijn (ook voor andere teamleden), en behoort het dubbel rapporteren van clashes tot het verleden. Dit biedt mogelijkheden om met meerdere mensen de (vele) clash resultaten gezamenlijk en parallel te verwerken.

4. Smart Issues worden automatisch gevalideerd

Nooit meer handmatig zoeken naar de issues die opgelost zijn door een nieuwe controle op basis van model updates. Smart Issues controleren zelf of de bijbehorende clashes in nieuwe modelversies opgelost zijn. Bovendien bevatten ze alle informatie die nodig is om ze te controleren op wijzigingen. Daarnaast staan alle wijzigingen direct in de cloud van het BIMcollab Nexus project.

Hopelijk heb ik hiermee een beter inzicht gegeven in wat de meerwaarde kan zijn van het gebruik van zowel Solibri Office als BIMcollab Zoom binnen één project. Hoe je projectbestanden organiseert om Solibri en Zoom te combineren lees je hier.