BIMcollab Twin | Sensordata signalering met in-beheer voor een beter leefklimaat

Het leefklimaat in scholen is in afgelopen jaren veelvuldig onderwerp van gesprek bij beleidsmakers en schoolbesturen. Mede door de coronapandemie is daar nog meer nadruk op komen te liggen. De ontwikkeling van de in-beheer app is de opmaat naar een accuraat, sensorgestuurd en toekomstbestendig beheermodel voor scholen en gebouwen.

Bij gebouwbeheer zijn ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken, ICT-ontwikkelingen, mobiliteit belangrijke en beslissende actoren geworden naast energieverbruik, duurzaamheid, kosten en uitstraling van een gebouw. Het leefklimaat in scholen staat steevast op de agenda van beleidsmakers en schooldirecties. De forse investeringen voor de verbetering of nieuwe installatie, ingewikkelde subsidies en wetgeving en soms stroperige besluitvorming bij de asseteigenaren zorgen ervoor dat besluitvorming over renovatie of vernieuwing vaak uitbleef.

Coronavirus

De bestrijding van het coronavirus en de zoektocht naar oplossingen versterkt de noodzaak om het leefklimaat in gebouwen goed te monitoren en waar mogelijk te verbeteren. Een mogelijke oplossing is het beter ventileren van gebouwen. Waar veel mensen bijeen zijn, ontstaat immers een hogere concentratie van CO2, en ook zullen luchtvochtigheid en temperatuur oplopen.

Signalering

Ventileren zonder goede installatie kan door deuren en ramen (tijdig) tegen elkaar open te zetten. Maar als het in de winter koud is, kan dat behoorlijk kostbaar zijn al is het de juiste keuze aangezien de veiligheid en het comfort van gebruikers van het gebouw voor gaan.

Het is dus zaak om het binnenklimaat zo goed mogelijk te monitoren en tijdig actie te nemen. Dat kan met de signalering door sensoren. Dit is veel eenvoudiger en goedkoper dan een compleet nieuwe installatie.

in-beheer leefklimaat-app

De nieuwe app van in-beheer in samenwerking met BIMcollab Twin zorgt voor snel inzicht in het leefklimaat in ruimtes en lokalen door middel van het uitlezen van sensordata. Deze data bestaat uit diverse parameters:

  • Temperatuur
  • CO2
  • Beweging
  • Luchtvochtigheid
  • Lichtintensiteit

Het visualiseren van de data in de app in 2D-plattegronden of het 3D-model geeft een helder overzicht in het leefklimaat per ruimte waar een sensor hangt. Kleuren maken direct duidelijk op welke plaatsen een verandering plaatsvindt en welke actie moet worden ondernomen. Groen is goed, oranje is actie ondernemen en rood is ontruimen! Als een parameter boven een vooraf ingestelde waarde komt, kan er een lamp branden of een SMS-alert worden gestuurd naar bijvoorbeeld een docent om actie te ondernemen.

Voorbeeld sensordata
Voorbeeld sensordata
Voorbeeld sensordata

Compliance/wetgeving

Alle waardes worden gelogd en gevalideerd en kunnen periodiek worden gerapporteerd. Los van veiligheid kan een gebouweigenaar dan aantonen dat er is voldaan aan de wetgeving die voor een eigenaar, verhuurder of gebruiker van het pand geldt.

Digital twin als visie

Naast signalering door de huidige generatie sensoren in bestaande gebouwen, is de komst van een digital twin nabij. Daar speelt de toekomstvisie van in-beheer op in. Oprichter Eric Kruijsen van in-beheer is regelmatig in gesprek met beleidsmakers en schooldirecties om signalering verder door te voeren en het digitale vastgoeddossier accuraat en up-to-date te houden. De verwachting is dat de beheer- en energiekosten met 20 tot 25 procent kunnen worden teruggebracht wanneer sensoren tijdig en aangeven wanneer producten aan het einde van hun levensduur zijn. Dan gebeurt vervanging pas als het nodig is.

Conclusies

De toekomstvisie van in-beheer helpt scholen met toekomstige kostenbesparingen in het beheerproces en dit gaat verder dan signalering van het leefklimaat. De eenvoud van het aan te brengen sensorsysteem, de heldere visualisaties en snelle implementatie tegen relatief lage kosten, maken het voor scholen een stuk makkelijker om tot een beslissing te komen die direct hulp biedt en tegelijkertijd ook zorgt voor duurzaam beheer.