Is Navisworks geschikt voor issuemanagement?

Is Navisworks geschikt voor issuemanagement?

Validatie en clashdetectie worden steeds meer geïntegreerd in BIM-bouwprojecten wereldwijd. Er zijn verschillende toepassingen beschikbaar om deze conflicten te kunnen detecteren en documenteren. Navisworks is één van die validatietools en wordt gebruikt om modelclashes te beheren en te delen. Het programma biedt twee afzonderlijke modellen om deze taken uit te voeren. In deze blog leggen we deze modellen uit en helpen we je te kiezen welke het beste bij jou past.

Als je te maken hebt met een groot aantal clashes, wil je natuurlijk liever een goed functionerend model, zodat je er zo min mogelijk tijd aan hoeft te besteden. Navisworks biedt twee afzonderlijke modellen om deze taken uit te voeren. In dit artikel lichten we deze modellen toe en helpen we je te kiezen welke het beste bij jou past.

Methode 1: De clashdetective

De meest voor de hand liggende manier om je clashresultaten te beheren en te delen is natuurlijk via de clashdetective zelf. Bij deze methode begin je met de standaard workflow in Navisworks:

Stap
1De verschillende modellen zijn toegevoegd aan het project.
2Een of meer clashtests kunnen worden gedefinieerd en uitgevoerd.
3Elk afzonderlijk clashresultaat kan worden toegewezen aan een teamlid en van opmerkingen worden voorzien.
4Deel het project met het team als .NWD-bestand.
5Engineers kunnen hun issues vinden, herzien en/of oplossen.
6Met de functie ‘switchback’ navigeert de engineer rechtstreeks naar de juiste locatie binnen het Revit-model om de issues op te lossen.
7Stap 2 – 6 moeten worden herhaald totdat alle (relevante) clashes zijn opgelost.

Gedurende dit proces kunnen de issues in groepen worden gesorteerd om de clashes te organiseren. Dit kan een eentonig proces zijn, maar er zijn ook plug-ins beschikbaar die dit automatiseren.

Wat zijn de voordelen van de Clashdetective

Als je Navisworks gebruikt als centrale repository voor het delen en beheren van issues, profiteer je niet van de voordelen die moderne ‘cloudgebaseerde’ diensten bieden, omdat dit een methode is die is gebaseerd op bestanden. Dit kan de volgende nadelen met zich meebrengen.

Beperkte toegang tot gegevens

De grootste vereiste van elke issuemanagementworkflow is dat betrokken teamleden altijd toegang moeten hebben tot de meest recente issuegegevens. En hierin zien we ook meteen het grootste nadeel van de clashdetective. Elke engineer moet een volwaardige Navisworks Manage-versie hebben, omdat de clashdetective alleen beschikbaar is in deze versie.

Beperkt issuemanagement

De aangeboden tools om clashes te beheren zijn beperkt. Issues kunnen wel worden toegewezen en becommentarieerd, maar niet worden gesorteerd of gecategoriseerd door ze een bepaalde prioriteit, mijlpaal of andere metagegevens te geven, terwijl dit toch handig kan zijn als er grote hoeveelheden issues moeten worden verwerkt.

Geen gedeelde resource

Deze workflow in Navisworks biedt geen tweerichtingscommunicatie. Projectbestanden in Navisworks zijn over het algemeen geen gedeelde resource en gegevens worden gedeeld via NWD-bestanden. Eventuele opmerkingen die hierin worden geplaatst kunnen worden opgeslagen en ontelbare keren worden doorgestuurd, maar dit leidt tot veel meer uitwisseling van bestanden en meer kopieën of verouderde informatie.

Geen enkele gegevensbron

Navisworks werkt niet met een feedbacksysteem. De workflow is afhankelijk van de clashes die worden gerapporteerd, verwerkt en opgelost en geverifieerd. Er is geen mechanisme waarmee kan worden gecommuniceerd met andere gebruikers. Deze feedback is echter essentieel, omdat steeds meer belanghebbenden met behulp van hun eigen expertise een steentje bijdragen om conflicten op de beste manier op te lossen. Als gevolg hiervan moet dit buiten het issuemanagementsysteem gebeuren, of moeten teamleden wachten tot de clashes worden besproken in een periodieke BIM-vergadering. Dit leidt vaak tot onnodige vertragingen.

Geen controletraject

Voor veel organisaties is het belangrijk elke issue te kunnen controleren en inzicht te hebben in wie wat en wanneer heeft gedaan, omdat dit discussies en rechtszaken kan voorkomen. Vaak is het mogelijk om met behulp van de clashdetective te weten te komen wie een issue heeft gecreëerd, de oplossing heeft goedgekeurd en de issue heeft afgesloten.

Methode 2: Saved viewpoints gebruiken

In de tweede methode worden testresultaten gedeeld als een saved viewpoint. Deze methode is minder flexibel dan de clashdetective, maar heeft als voordeel dat ook teamleden die niet beschikken over Navisworks Manage kunnen meewerken. Hieronder vind je de betreffende workflow:

Stap
1De verschillende modellen zijn toegevoegd aan het project.
2Een of meer clashtests kunnen worden gedefinieerd en uitgevoerd.
3Creëer een viewpointrapport en deel dit rapport met het team (via e-mail, netwerkmap, etc.)
4Engineers kunnen hun issues vinden en verwerken.
5De engineer moet handmatig naar de juiste locatie binnen het model navigeren om de issues op te lossen.
6Stap 2 – 5 moeten worden herhaald totdat alle (relevante) clashes zijn opgelost.

De nadelen van saved viewpoints

Net als in methode 1 wordt hier voor het delen van clashes gebruik gemaakt van een methode die baseert op bestanden. Daarom heeft Saved Viewpoints dezelfde nadelen als methode 1. En daar komt nog een nadeel bij. Saved viewpoints kunnen namelijk niet worden toegewezen aan een teamlid. Om te ontdekken welke clashes je moet oplossen, moet je dus heel wat zoek- en voorbereidingswerk doen. Je kunt ze bijvoorbeeld in mappen sorteren per teamlid.

De voordelen van saved viewpoints

Toch heeft deze methode twee grote voordelen ten opzichte van de clashdetective. Issues die handmatig zijn gecreëerd tijdens een visuele inspectie kunnen worden opgeslagen als saved viewpoint.
Daarnaast kunnen ze worden bekeken in alle versies van Navisworks, inclusief de gratis Freedom-versie. Let wel op dat Navisworks Freedom de switchback-functie niet ondersteunt.

Conclusie

Navisworks is een goede optie voor clashdetectie en -management. Maar welke methode je ook kiest, ze ondersteunen geen van beide een openBIM-workflow. Navisworks moet altijd geïnstalleerd zijn op het systeem om toegang te kunnen verkrijgen tot clashgegevens. En de switchback-functie werkt alleen met Revit. Teamleden die andere modelingtools gebruiken moeten twee versies naast elkaar leggen om ze te vergelijken. Daarnaast kunnen meerdere partijen issues creëren, waardoor de kans groot is dat er meerdere validatieprocessen naast elkaar gaan lopen.

Het is niet mogelijk om met meerdere belanghebbenden en op verschillende softwaresystemen samen te werken en issues te beheren. Dit is waarschijnlijk alleen mogelijk met services of oplossingen van derden. De meest succesvolle optie is waarschijnlijk een speciale oplossing voor BIM-issuetracking die:

  • baseert op open standaarden als BCF en IFC, zodat elk teamlid toegang heeft tot model- en issuegegevens;
  • geen gebruik maakt van op bestanden gebaseerde methoden om bestanden te delen, om een ineffectieve workflow te voorkomen;
  • cloudgebaseerd werkt, zodat teamleden altijd en overal toegang kunnen verkrijgen.