Pointcloud-naar-IFC-controle: Met AutoCorr & BIMcollab ZOOM

Pointcloud naar IFC controle: met AutoCorr & BIMcollab Zoom

Issues identificeren in complexe modellen met AutoCorr & BIMcollab Zoom

Ben je het zat dat je de veldclashes niet kunt vinden of scan-to-BIM-modellen moet gebruiken die niet exact overeenkomen met de vereisten van je project? En wat dacht je van al die tijdrovende issues die moeten worden opgelost? De combinatie van BIM & Scan® AutoCorr™ en BIMcollab Zoom kan een interessante oplossing voor je zijn, omdat ze perfect samenwerken om automatisch issues te identificeren en deze te delen met andere leden van je projectteam via issuemanagement.

Perfect op elkaar afgestemd

Je hebt hoe dan ook een tool nodig voor BCF-issuemanagement. Gebruikers van AutoCorr™ hebben ondervonden dat het van essentieel belang is dat ze al hun BCF-issues in BIMcollab beheren. Vooral bij grote projecten voor bijvoorbeeld luchthavens, semiconductors, farmaceutische instellingen of waterverwerkingsfaciliteiten.

BIMcollab Zoom maakt een effectieve revisie van ontwerpen mogelijk voor veldclashes, foutieve installaties en analyses van afwijkingen. Deze gegevens kunnen allemaal met behulp van BIM & Scan® AutoCorr™ worden gegenereerd. Zodra de issues zijn besproken en afgehandeld, kan BIMcollab worden gebruikt om op een gemakkelijke manier alle issues te verwerken.

Uit feedback van gebruikers in reviewvergaderingen is gebleken dat beide softwarebedrijven gebruik maken van IFC en E57 als inputbestanden voor hun producten en dat “… dit aansluit op onze Open BIM-strategieën. Deze tools zijn perfect op elkaar afgestemd”.

Voorbeeld
De onderstaande luchthaven is een eenvoudig voorbeeld. In dit geval hoeft enkel te worden gevalideerd dat het handovermodel overeenkomt met de bestaande retrofit op locatie. Iedereen weet dat er in de bouwsector op locatie issues ontstaan. Maar hoe kunnen deze het beste worden gecontroleerd en behandeld?

Voor deze luchthaven is er gekozen voor AutoCorr™ en BIMcollab Zoom om scan-vs-BIM-processen te initiëren. Ze hebben hun IFC-coördinatiemodellen en E57-pointclouds geüpload naar AutoCorr™ en de software zijn werk laten doen voor zover toegestaan. AutoCorr™ maakt een snelle en accurate visualisatie van Scan-vs-BIM mogelijk. Daardoor zijn snelle, accurate en objectieve QA-procedures mogelijk.

Tijdens het proces voor modelvalidatie werden de native designtools gebruikt in combinatie met BIMcollab BCF Manager en BIMcollab Zoom om het model te corrigeren. Deze issues werden verder verwerkt in een collaboratieve webgebaseerde workflow in BIMcollab. Hierdoor was het mogelijk om meerdere analyses uit te voeren en eenvoudig rapporten te genereren.

– Valideren dat het handovermodel overeenkomt met de bestaande retrofit op locatie –

Dit zijn de BIM-tools die je nodig hebt

BIM & Scan® AutoCorr™

Een cloudgebaseerde oplossing die wordt gebruikt om IFC-modellen te vergelijken met E57-pointcloud binnen bepaalde, per gebruiker gedefinieerde grenzen. Klik hier om je aan te melden.

BIMcollab Zoom

Een populaire validatietool, perfect om de bestanden met resultaten te visualiseren (E57 en BCF). .
Klik hier om de tool gratis te downloaden.

BIMcollab issuemanagement

Het cloudgebaseerde samenwerkingsplatform om BCF-issues te behandelen die AutoCorr™ detecteert en BCF-bestanden te verwerken die je (mogelijk) al van elke belanghebbende hebt ontvangen. Klik hier om een gratis account aan te maken.