a guy reading a book called "BIM for Dummies"

Top 12 BIM-termen uitgelegd

In de dynamische wereld van de bouw is Building Information Modeling (BIM) een belangrijke technologie die efficiëntie, nauwkeurigheid en teamwerk bevordert. Het is essentieel dat iedereen in de bouwwereld BIM en de daaraan gerelateerde concepten begrijpt. Dit artikel gaat dieper in op een aantal belangrijke termen in BIM, van het basisidee van BIM zelf tot meer specifieke concepten zoals Common Data Environment (CDE), Digital Twin, en meer.

1. BIM (Building Information Modeling)

Building Information Modeling, of BIM, is een samenwerkingsproces waarbij digitale hulpmiddelen worden gebruikt om gedetailleerde 3D-modellen van gebouwen te maken. Deze modellen helpen architecten, engineers en bouwprofessionals te visualiseren hoe een gebouw eruit zal zien en hoe het zal functioneren, nog voordat het gebouwd is. BIM maakt het voor iedereen eenvoudiger om het project te begrijpen en efficiënt samen te werken. Het helpt fouten voorkomen en zorgt voor een soepel bouwproces.  

2. Common Data Environment (CDE)

Een Common Data Environment (CDE) is een gecentraliseerd online platform waarin alle informatie die nodig is voor een bouwproject wordt opgeslagen, beheerd en gedeeld. Denk hierbij aan modellen, rapporten en andere belangrijke gegevens. Een CDE helpt iedereen die bij een project betrokken is up-to-date te blijven. Ze hebben allemaal toegang tot de juiste projectgegevens en kunnen deze gebruiken. Het gebruik van één enkele bron van waarheid voor alle projectdata zorgt voor gestroomlijnde workflows, wat resulteert in minder verwarring en minder fouten, omdat iedereen over de meest recente data beschikt. 

3. Digital Twin

Een Digital Twin is een virtueel model dat ontworpen is om een fysiek object nauwkeurig weer te geven. Op het gebied van BIM zijn Digital Twins een virtuele weergave van een gebouw of infrastructuurproject. Je kunt er simulaties mee uitvoeren, mogelijke veranderingen analyseren en het gedrag en de prestaties van het gebouw optimaliseren. Een Digital Twin kan helpen bij proactieve besluitvorming, het voorspellen van onderhoud, en verbeterde operationele efficiëntie. 

Wist je dat BIMcollab Twin dient als een krachtig Digital Twin-platform rond modelgebaseerd document- en assetbeheer, van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud? Door de naadloze integratie in jouw BIM-workflow kan BIMcollab Twin je helpen BIM-implementatie in je projecten te stimuleren, besluitvorming te verbeteren en projectmanagement te stroomlijnen.  

4. Clashdetectie

Clashdetectie in BIM is een cruciale techniek die wordt gebruikt om conflicten of clashes tussen bouwelementen te identificeren en op te lossen. Dit proces helpt architecten, engineers en bouwprofessionals potentiële issues te voorzien en op te lossen voordat de bouw begint. Effectieve clashdetectie vermindert het risico op fouten tijdens constructie, voorkomt kostbaar herstelwerk en vertragingen en verbetert de efficiëntie en coördinatie. 

BIMcollab Zoom verbetert dit proces door een visueel platform te bieden waar clashes snel kunnen worden geïdentificeerd, besproken en direct in het model kunnen worden opgelost, waardoor de coördinatie en het beheer van het project worden gestroomlijnd. Lees meer over hoe BIMcollab Zoom kan worden geïntegreerd in jouw workflow om de efficiëntie en nauwkeurigheid te verbeteren. 

5. BIM-Maturity levels

BIM-Maturity levels categoriseren het niveau van BIM-integratie in projecten of organisaties in verschillende stadia:

LevelNiveau van implementatieBelangrijkste kenmerken
Level 0Geen gebruik van BIM. Traditionele tekentechnieken overheersen.Gebruik van tekeningen op papier en 2D CAD-systemen. Gegevens zijn meestal in silo’s ondergebracht.
Level 1Gecombineerd gebruik van 2D en 3D CAD-systemen. Gegevens zijn digitaal maar niet geïntegreerd.2D en 3D CAD-systemen worden apart gebruikt. Workflows en projectinformatie zijn niet geïntegreerd.
Level 2Gedeeltelijke integratie met creatie van discipline-specifieke modellen. Er is een begin gemaakt met het delen van digitale informatie.Maakt gebruik van 3D CAD voor documentatie. Gegevens worden gedeeld in een Common Data Environment (CDE) maar niet volledig geïntegreerd in een enkel model.
Level 3Volledige BIM-integratie met één gedeeld projectmodel dat toegankelijk is voor alle partijen.Alle stakeholders werken samen aan gecentraliseerde modellen die zijn opgeslagen op een centrale server; vaak wordt cloud-computing gebruikt voor real-time updates en samenwerking.

6. Level of Development (LoD)

Het Level of Development (LoD) definieert de mate van nauwkeurigheid en detail van individuele componenten in een BIM-model in verschillende stadia van een project. Er zijn vijf LoD-fasen, variërend van conceptueel tot zeer gedetailleerd: 

  • LoD 100: Het modelelement wordt grafisch weergegeven met basissymbolen of algemene placeholders, die hoeveelheden, grootte, vorm en locatie bij benadering aangeven.
  • LoD 200: Generieke placeholders worden vervangen door benaderende geometrieën en kunnen hoeveelheden, afmetingen, vormen en oriëntaties bevatten. Het gaat meer om algemene visualisatie dan om precieze details.
  • LoD 300: In dit stadium worden de modelelementen nauwkeurig gemodelleerd als specifieke systemen of producten met nauwkeurige geometrieën, waarbij informatie wordt geleverd die geschikt is voor fabricage, constructie en assemblage.
  • LoD 350: Bevat alle informatie uit LoD 300, plus extra elementen die laten zien hoe verschillende systemen elkaar beïnvloeden. Dit LoD is nuttig voor coördinatie en clashdetectie.
  • LoD 400: Dit level houdt zich bezig met fabricagedetails, zoals modelelementen die zijn gedefinieerd met specifieke geometrieën en informatie geschikt voor fabricage en installatie.
  • LoD 500: Vertegenwoordigt elementen die worden gemodelleerd voor gebruik en onderhoud. Deze fase volgt meestal op de daadwerkelijke bouw en wordt gebruikt voor levenscyclusbeheer.

Elk LoD bevat meer detail en nauwkeurigheid, waarmee betere besluitvorming gedurende de levenscyclus van een gebouw wordt ondersteund. 

7. COBie (Construction Operations Building Information Exchange)

COBie is een standaard voor het organiseren en leveren van gebouwinformatie in een niet-propriëtaire indeling. Het verzamelt informatie over de componenten, systemen en ruimtes van een gebouw in een spreadsheetformat. Het wordt vooral gebruikt om de overdracht naar facility managers te stroomlijnen. Met behulp van COBie kun je alle essentiële informatie die nodig is voor de exploitatie en het beheer van een gebouw in een gestructureerd en gestandaardiseerd bestandsformaat overdragen van het bouwteam naar de facility managers. Naarmate het project vordert, kun je dit bestandsformaat gebruiken voor het vastleggen en registreren van belangrijke projectdata, waarmee het eenvoudiger wordt om gebouwen te beheren nadat constructie is afgerond.

8. IFC (Industry Foundation Classes)

Industry Foundation Classes (IFC) is een open bestandsformaat en de wereldwijde standaard voor het delen van informatie over bouwprojecten. IFC vereenvoudigt interoperabiliteit in de architectuur-, engineering- en constructie-industrie (AEC) door een middel te bieden om bouwgegevens te delen tussen verschillende softwaretoepassingen. Het bevordert flexibiliteit en samenwerking en zorgt ervoor dat projectstakeholders toegang hebben tot en kunnen werken met dezelfde nauwkeurige data gedurende de gehele levenscyclus van het project. 

9. BCF (BIM Collaboration Format)

Het BIM Collaboration Format (BCF) is een open bestandsformaat waarmee tekstuele opmerkingen, screenshots en meer kunnen worden toegevoegd aan het IFC-model. BCF is speciaal ontworpen om issues en communicatie tijdens BIM-processen te beheren. Het stelt gebruikers in staat om issues te delen, te beheren, en ze te koppelen aan objecten binnen het 3D-model. Stakeholders kunnen effectief communiceren zonder het onderliggende BIM-model te wijzigen. BCF speelt een cruciale rol in het verbeteren van de samenwerking. Het maakt het eenvoudiger om issues aan te pakken, te documenteren, en op te lossen.

10. BIM-objecten

BIM-objecten zijn digitale weergaven van fysieke bouwelementen en materialen die in BIM-modellen kunnen worden gebruikt. Deze objecten bevatten cruciale informatie voor het BIM-proces, waaronder geometrie, visuele gegevens en functionele gegevens. Een BIM-object kan van alles zijn, van grote componenten zoals muren en ramen tot kleinere elementen zoals handgrepen en schroeven. BIM-objecten zijn cruciaal voor het maken van gedetailleerde, herbruikbare en informatierijke 3D-modellen die het ontwerp, de constructie en het onderhoud van bouwsystemen ondersteunen. 

11. BIM Execution Plan (BEP)

Het BIM Execution Plan (BEP) is een document dat beschrijft hoe BIM wordt geïmplementeerd in een project. Hierin wordt omschreven welke methodes worden gevolgd, wie wat doet en hoe informatie wordt gedeeld. Het plan zorgt ervoor dat iedereen die betrokken is bij het project zijn rol begrijpt en weet hoe BIM effectief kan worden gebruikt om de doelen van het project te halen. 

12. Smart Building

Een Smart Building maakt gebruik van geautomatiseerde processen om het gebruik van het gebouw te controleren en te optimaliseren. Denk aan verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting, beveiliging en andere systemen. Door BIM-data te integreren, maken Smart Buildings gebruik van informatie uit het 3D-model om onderhoudswerkzaamheden te verbeteren en het energieverbruik en de operationele kosten te verlagen. Slimme technologie in gebouwen kan de efficiëntie van het gebouw verhogen, het comfort van de gebruikers verbeteren en de impact op het milieu verminderen. 

Wil je graag meer leren over BIM? Praat gerust met een van onze BIM-experts en ontdek hoe BIM je kan helpen bij het opleveren van succesvolle projecten.

Onze BIM-experts staan klaar om je te helpen. Plan een 1-op-1 meeting en leer meer!