Hoe een bedrijf al zo'n $4.000.000 heeft bespaard met efficiënt BIM-management.

Hoe Canteiro AEC $4.000.000 heeft bespaard met efficiënt BIM-management met BIMcollab

Om klanten een zo effectief mogelijk BIM-proces te kunnen bieden, vertrouwt Canteiro AEC op zowel BIMcollab Nexus als BIMcollab Zoom voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van communicatie en analyses van projecten en modellen. Canteiro AEC ziet de oplossingen die BIMcollab biedt als meer dan alleen een werktool. BIMcollab Nexus en BIMcollab Zoom zijn essentiële partners voor de ontwikkeling van een gestructureerde en hoogwaardige BIM-workflow binnen het bedrijf.

Canteiro AEC is een bedrijf dat geïntegreerd advies op BIM-dimensies biedt, waarbij ze projecten coördineren, compatibiliseren en beheren als integrerende tussenpersoon, van de eerste designstappen tot de opgeleverde bouw. Canteiro AEC werkt voornamelijk met woningbouwprojecten, commerciële en institutionele projecten en gecombineerde vormen daarvan en heeft al zo’n 1.500.000 m² opgeleverd.

“Door BIMcollab Nexus te combineren met BIMcollab Zoom zijn onze analyses rijker en completer.”

BIMcollab implementeren bij Canteiro AEC

Canteiro AEC gebruikt BIMcollab Nexus sinds 2016. Sindsdien heeft het programma bijgedragen aan het managementproces en de volgbaarheid van de projectgeschiedenis. BIMcollab Zoom is in 2020 in de processen van het bedrijf geïntroduceerd. Volgens Marlon Pscheidt, partner en BIM-director bij Canteiro AEC, is dit de BIM-tool die complexe elementen voor iedereen begrijpelijker maakt, zorgt voor snelle en eenvoudige visualisatie van elementen en de informatie in deze elementen.

Canteiro AEC heeft aan ruim 60 BIM-adviesprojecten gewerkt en wereldwijd in totaal $4.000.000,00 bespaard over alle projecten. In elk project kregen ze te maken met een nieuwe uitdaging. Sommige uitdagingen hadden te maken met moeilijkheden in de bouw, het grote aantal disciplines en systemen in de modellen en het leveren van informatie voor elementaire designkeuzes. Márcio Orofino, partner en CEO van Canteiro AEC zegt hierover dat de veelzijdigheid in het ecosysteem van BIMcollab zo belangrijk is om het bedrijf te helpen klanten meerdere voordelen te bieden voor verschillende situaties.

Samenwerking in designbeoordelingen

Een ontwikkelingsproject voor onroerend goed met uiterst complexe elementen is “The Spot One”, door AJ Realty. In dit project heeft het gebruik van BIM-modellen verschillende kritieke analyses mogelijk gemaakt die in samenwerking konden worden uitgevoerd. BIMcollab Zoom is gebruikt in multidisciplinaire vergaderingen waarin projectissues werden besproken, zodat alle teamleden in real time modellen konden visualiseren. Marlon Pscheidt gaf aan dat er tijdens designoverleg in een grote groep, waaronder het bouwteam, meer inzichten mogelijk zijn dan wanneer issues vanuit aparte silo’s worden geanalyseerd, waarbij alleen de individuele visie van de betreffende expert in overweging wordt genomen. Zo’n benadering draagt bij aan het ontwikkelen van de beste oplossing, het verlagen van kosten en het verbeteren van het eindproduct.

The Spot One (AJ Realty)

Preliminaire QTO’s om beslissingen op te baseren

Een project waarbij de uitdaging lag in de productie van informatie waarop beslissingen over het design konden worden gebaseerd is de Afonso Pena van ontwikkelaar COTA. In dit project maakte het gebruik van de ‘Lists’-functie van BIMcollab Zoom het voor het team van Canteiro AEC mogelijk om preliminaire hoeveelheden te presenteren en daarbij verschillende technische oplossingen te vergelijken voor de klant. Dit was kostbare informatie waarop beslissingen voor het design konden worden gebaseerd, vanuit bouwtechnisch oogpunt. Met de preliminaire extractie van hoeveelheden en kritische analyses van het project werd het mogelijk om het gebouw compacter te maken door de plafondhoogte te verlagen en te optimaliseren. Daardoor is er aanzienlijk bespaard op de kosten voor de structuur, de frames en plafonds.

Marlon Pscheidt vindt het interessant dat de functie die de extractie van hoeveelheden mogelijk maakt in dezelfde tool te vinden is die ook wordt gebruikt voor projectcoördinatie en -management, omdat dit meeweegt in beslissingen. Het is niet noodzakelijk om hoeveelheden van andere disciplines in een andere software op te zoeken, wat het proces efficiënter maakt. In BIMcollab Zoom wordt de analyse uitgevoerd vanuit een geconsolideerd model waarin een overzicht van de effecten van de wijzigingen in het project kunnen worden bekeken.

De interactiviteit van ‘Lists’ met de modellen die worden weergegeven in een smart view combineert numerieke en visuele analyses. Dat is een krachtige tool in projectbeoordelingen.

Afonso Pena (COTA) model in BIMcollab Zoom

Bouwgerichte designbeoordeling

Een van de uitdagingen waar ontwikkelaar ATMA mee te maken kreeg tijdens het Tons de Brisa-project was gerelateerd aan de uitvoering van facade-elementen. In dit project zijn er speciale elementen gecreëerd voor de façade, waardoor de compatibiliteit tussen architectuur en constructie erg complex was. Met de functies die beschikbaar zijn in BIMcollab Zoom kon het team van Canteiro AEC samen met de betrokken ontwikkelaars aan de behoeften van de architectuur én de constructie voldoen en daarbij rekening houden met de strategische logistiek bij uitvoering en tijdelijk benodigde apparatuur.

Een ander hoogtepunt was de controle en herpositionering van technische ruimtes, zoals het substation, de lagere tanks en de druksluizen in het trappenhuis. De geanticipeerde analyse met de visualisatie van scenario’s gaf een overzicht van de uitvoerbaarheid van de installatie van equipment. Dit werd moeilijk gemaakt door de hoge waterspiegel in de regio en de grote afmetingen van de buizen die nodig zijn voor de werkzaamheden. Márcio Orofino benadrukt dat het grootste resultaat dat zichtbaar is voor het bedrijf de winst is die wordt gegenereerd door het virtuele bouwproces.

Tons de Brisa (ATMA)

Design Process Management

En om al deze uitwisseling van informatie en designbeslissingen te beheren en bovendien alles netjes te blijven registreren en volgen, structureert Canteiro AEC haar designworkflow in BIMcollab Nexus.

Informatie raakt niet gemakkelijk zoek met BIMcollab Nexus en issuevisualisatie als statistieken zorgt voor een enorme stroom aan informatie voor het proces, omdat er een overzicht wordt gemaakt van de prestaties van elk teamlid en waar de mogelijke knelpunten zitten. Van daaruit kunnen we de nodige actie ondernemen om het proces voortdurend te blijven verbeteren.

Statistieken over issues bekijken in BIMcollab Nexus

Canteiro AEC schat dat er met de huidige processen voor hun projecten tussen de $100.000,00 en $200.000,00 kan worden bespaard, afhankelijk van de grootte en complexiteit van elk project. Met deze besparingen kunnen de volwaardige investeringen in de projecten worden gedekt. Issues die niet gerapporteerd en opgelost worden in de designfase, resulteren in kostenintensieve en tijdrovende herstelprocedures of vertragingen op de bouwplaats.