FIMBLE bouwt een IDM - Smart View-generator voor BIMcollab ZOOM

FIMBLE bouwt een IDM – Smart View-generator voor BIMcollab Zoom

FIMBLE is een bedrijf dat dagelijks aan woningbouwprojecten werkt. Voor deze bedrijven wordt Aedes IDM geadviseerd, ontwikkeld door de brancheorganisatie. Deze Information Delivery Manual (IDM) beschrijft welke informatie de bedrijven nodig hebben in BIM-modellen ten behoeve van management en onderhoud. In deze blog lichten we toe hoe FIMBLE alle benodigde bouwgegevens uit Aedes IDM hanteert met BIMcollab Zoom.

Erik Visser
BIM-dataspecialist/mede-oprichter van Fimble

Joep van Motman
BIM-modelbouwer bij Fimble

FIMBLE heeft een nieuwe tool ontwikkeld waarmee een Excel-lijst van de Aedes IDM en de Smart Views in BIMcollab Zoom met elkaar worden verbonden.

AEDES IDM is op een begrijpelijke manier samengesteld. In een Excel-bestand is zichtbaar gemaakt welke informatie met welke parameters moet worden verbonden aan welke objecten. Door kruisjes te zetten in deze spreadsheet, kan een bedrijf bepalen welke informatie de organisatie nodig heeft. Het kan voorkomen dat de lijst veel kruisjes bevat. Een eventueel nadeel van de IDM is dat er weinig overzicht is over de gegevens die uiteindelijk niet worden geleverd, omdat er sprake is van zo veel verschillende objecten en parameters. FIMBLE heeft BIMcollab Zoom verbonden met AEDES IDM om automatisch Smart Views te genereren om de IFC-gegevens te controleren. In deze Smart Views kan eenvoudig worden gevisualiseerd of de parameters de gevraagde gegevens voor alle objecten bevatten.

3D-validatieweergave

De standaard 3D-weergaven voor gegevensvalidatie in BIMcollab Zoom kan automatisch objecten wegfilteren die niet vereist zijn voor de betreffende parameter. Daarna worden objecten transparant als de parameter klopt, of in het rood weergegeven als de parameter fout is. Zo kun je eenvoudig zien of het model voldoet aan de betreffende IDM voor dat specifieke woningbouwproject.

Zoals je in de bovenstaande afbeelding kunt zien, staan in de linkerkolom de Smart Views weergegeven die automatisch zijn gegenereerd uit het Excel-bestand van een specifiek project. In het voorbeeld is de Smart View ‘oppervlaktebescherming’ geselecteerd. U ziet in één oogopslag dat de gegevens voor de daken ontbreken.

Tegelijkertijd is er tijdens het genereren van de eerste, geautomatiseerde set Smart Views, ook een tweede set gegenereerd. Deze tweede set Smart Views laat niet zien of de parameters kloppen, maar welke gegevens er zijn opgenomen.

Nogmaals, de Smart Views laten alleen de objecten zien waarvoor parameters zijn aangevraagd. Daarnaast is er een kleur aangemaakt voor elke ingevoerde waarde. Als je op een kleur klikt, zie je alleen de objecten met die specifieke waarde. In dit voorbeeld zie je welke objecten dezelfde waarde hebben voor het vastgoed in het woongebied. Voor bedrijven is het van essentieel belang om te weten welke objecten bij welke adressen en gebouwen horen.

“Met de ontwikkeling van deze tool hebben we het Excel-bestand met daarin de Aedes IDM en de Smart Views in BIMcollab Zoom met elkaar verbonden. We gebruiken deze functie tijdens de ontwikkeling van modellen om te garanderen dat alle gegevens correct zijn.

Klik op een van de onderstaande links voor meer informatie over: