Plegt-Vos customer story

Model WebViewer: de sleutel tot betrokken stakeholders bij Plegt-Vos 

Stel je voor: betrokken stakeholders, een soepel BIM-proces en naadloze samenwerking binnen projecten. Dat is precies waar de nieuwe Model WebViewer van BIMcollab aan bijdraagt binnen Plegt-Vos. In dit inspirerende klantverhaal lichten Koen Meinema en Wilfred Boogerd toe hoe BIMcollab Zoom, Nexus en de Model WebViewer zorgen voor gecentraliseerde communicatie, het eenvoudig betrekken van stakeholders en integrale samenwerking binnen hun projecten.  

Plegt-Vos staat bekend als een bouwonderneming met een visie: een bijdrage leveren aan het woon-, werk- en leefplezier van klanten en medewerkers. Met een focus op het ontwikkelen, bouwen en verduurzamen van woningen zetten ze zich in voor diverse doelgroepen. Met innovatieve methoden, zoals het gebruik van modulaire woonelementen uit eigen fabriek, dragen ze bij aan de industrialisatie van de woningbouw. Zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten behoren tot hun expertise, variërend van energie-efficiënte woningportfolio’s voor woningcorporaties tot het herstellen en toekomstbestendig maken van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen.  

Om hun ambitieuze projecten in goede banen te leiden en samenwerken rondom het BIM-model te bevorderen, vertrouwt Plegt-Vos op het gebruik van verschillende tools. BIMcollab Nexus, BIMcollab Zoom, en sinds kort de Model WebViewer, spelen een belangrijke rol in het betrekken van stakeholders en het verbeteren van de samenwerking.  

De evolutie van BIMcollab bij Plegt-Vos 

BIMcollab Nexus en Zoom worden door Plegt-Vos binnen de afdeling ‘gestapelde bouw’ al enkele jaren gebruikt om issues te managen en coördineren en de modelkwaliteit te verbeteren. Wilfred verduidelijkt hoe deze tools zijn geïntegreerd in hun workflow: “We hadden al een groot aantal Nexus licenties voor BIM-coördinatie, en daar is toen een gratis licentie voor BIMcollab Zoom aan toegevoegd. Onze toenmalige BIM-manager besloot Zoom uit te proberen en was daar erg enthousiast over. Daarna is besloten om Zoom verder uit te rollen, en met succes!  

Momenteel hebben we meer dan 30 Zoom-licenties, dus het gebruik ervan is snel gegroeid. De kwaliteit van onze modellen is enorm verbeterd en de intuïtieve tool wordt door zowel onze technische ontwikkelaars als de werkvoorbereiders gebruikt. Sinds begin dit jaar is de WebViewer dan nog als tool toegevoegd aan ons proces. De WebViewer maakt het voor ons mogelijk om de modellen nog eenvoudiger met iedereen te delen, ook met externe stakeholders.  

Koen voegt daaraan toe: “Daarnaast kunnen we sinds kort binnen Nexus de modellen uit de WebViewer automatisch synchroniseren met BIMcollab Zoom. Dit geeft ons de zekerheid dat we zowel in Nexus als in Zoom met het hele projectteam naar dezelfde informatie kijken” 

Schermopname door Plegt-Vos van het Almanak project model in de Model WebViewer, inclusief in BIMcollab Nexus.

Gecentraliseerde communicatie met BIMcollab 

BIMcollab Nexus en Zoom hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan een gecentraliseerd communicatieproces waarmee interne en externe stakeholders eenvoudig betrokken kunnen worden en de projectkwaliteit verbeterd wordt. Zoals Koen vertelt: “De soepele integratie tussen Zoom en Nexus is heel waardevol. Als je kijkt naar de issues die je gedurende een traject doorloopt, scheelt het gebruik van BIMcollab veel tijd. Clashes gevonden in Zoom worden direct als issues opgeslagen in Nexus, en de benodigde visuele informatie wordt toegevoegd. Zo is het voor teamleden en stakeholders direct duidelijk wat het probleem is en kan het opgelost worden.  

Daarnaast zorgt een centraal cloudgebaseerd platform zoals BIMcollab Nexus ervoor dat we altijd terug kunnen vinden wat er afgesproken en gecommuniceerd is. Je hebt direct toegang tot je bewijsvoering. Dit maakt het eenvoudiger om controles uit te voeren, en zorgt dat we kunnen checken of acties zijn uitgevoerd en issues zijn opgelost.” 

Involving stakeholders with the Model WebViewer 

De Model WebViewer voegt inmiddels een nieuwe dimensie toe aan het BIM-proces binnen Plegt-Vos. Koen legt uit hoe deze tool het betrekken van stakeholders nog eenvoudiger heeft gemaakt:  

In onze projecten hebben we ook te maken met mensen die initieel weinig ervaring hebben met BIM-software, of niet de mogelijkheid hebben het te gebruiken. Echter, om gebruik te maken van de WebViewer hoeven ze geen software te installeren. Iedereen kan nu eenvoudig het model openen in de browser, waardoor zowel interne als externe stakeholders gemakkelijk kunnen deelnemen aan het project en het model kunnen gebruiken.”

Wilfred benadrukt de impact van de Model WebViewer op de samenwerking:   

Met de WebViewer kunnen we nu ook opdrachtgevers, uitvoerders en projectmanagers betrekken in het proces en integraal samenwerken. Iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie, waardoor we efficiënter kunnen werken en sneller beslissingen kunnen nemen.

 
BIMcollab in de praktijk: het Almanak-project in Utrecht 

Een concreet voorbeeld van het gebruik van BIMcollab in de praktijk is het Almanak-project aan de Dukaatlaan 12 in Utrecht, een grootschalig appartementencomplex met een uitdagende bouwplaats gelegen naast een fietsbrug. Het project omvat 66 appartementen en 12 grondgebonden woningen.  

Wilfred illustreert: “Met behulp van BIMcollab Zoom en Nexus hebben we een hoogwaardig model kunnen ontwikkelen. Dat model is vervolgens gekoppeld aan een 4D-planner. We gebruiken het model en de planner om te zien wat er op de bouwplaats gebeurt en om de bouwvolgorde te bepalen. We hebben de bouwplaats geoptimaliseerd en de constructie van het gebouw nauwkeurig kunnen visualiseren. Als dan blijkt dat er elementen aangepast moeten worden, gebruiken we BIMcollab Nexus en de BCF Managers om ontwerpafstemmingen en aanpassingen te communiceren aan onze leveranciers.

De WebViewer willen we binnenkort inzetten om partijen die nu nog weinig of geen gebruik maken van model viewers meer te betrekken. De gebruiksvriendelijkheid van de WebViewer verlaagt de drempel om een model te gebruiken ter verduidelijking van het project. Zo kunnen stakeholders en leveranciers issues beter bekijken en begrijpen, ook de partijen die niet gewend zijn met modellen te werken. Zo kunnen we zorgen voor meer betrokkenheid bij het project.” 

Plegt-Vos – Almanak project Utrecht

De WebViewer voor betere kostenanalyses en nazorg 

Naast het verbeteren van projectbetrokkenheid, heeft de Model WebViewer ook andere voordelen opgeleverd. Wilfred vertelt over de plannen van Plegt-Vos om de WebViewer te gebruiken voor kostenanalyses: “Wanneer we offertes aanvragen bij externe partijen, voegen we hoeveelheden toe uit BIMcollab Zoom met behulp van Lists. Zo kunnen we eenvoudiger communiceren met partijen over de hoeveelheden van te bouwen objecten. We willen deze externe partijen uiteindelijk in staat stellen deze hoeveelheden te bekijken en controleren met de WebViewer, zodat ze hun offertes nauwkeuriger af kunnen stemmen op onze verwachtingen.” 

Daarnaast wordt de WebViewer inmiddels ook toegepast na oplevering van een project, om te assisteren bij de nazorg. Koen legt uit: “Na oplevering worden onze projecten overgedragen aan de nazorgafdeling. Lang niet iedereen daar heeft de technische kennis om te werken met BIM-software. De Model WebViewer biedt voor hen echt een uitkomst. Als ze nu een service melding krijgen, bijvoorbeeld een lekkage in een recent opgeleverd appartementencomplex, dan kunnen ze met behulp van de WebViewer snel inzichtelijk krijgen waar het probleem zich bevindt en wat mogelijke oorzaken kunnen zijn.” 

Het volledige model wordt overgedragen aan de nazorgafdeling en staat klaar in de WebViewer. Ze kunnen er eenvoudig doorheen bewegen, zonder dat daarvoor ingewikkelde technische kennis voor nodig is. Zo eenvoudig is het.

Korte lijnen met BIMcollab

Als laatste benadrukken Wilfred en Koen de nauwe samenwerking met BIMcollab en KUBUS en de continue verbeteringen die worden geïmplementeerd op basis van hun feedback. Zoals Koen afsluit: “Er wordt geluisterd naar onze feedback. We zien dat er bij elke software-update verbeteringen doorgevoerd worden. Als gebruiker hebben we invloed op de ontwikkeling van BIMcollab. Dat is ontzettend waardevol.”

Meer weten over hoe de Model WebViewer je kan helpen stakeholders te betrekken?

Ik hoop dat je dit klantverhaal met plezier hebt gelezen. Wil je meer weten over onze oplossingen? Mijn collega’s en ik staan klaar om je te laten zien hoe je jouw BIM-workflow kunt verbeteren. Boek hier een datum en tijd.

Tot snel!
Christian Dalhuizen