BIMcollab Twin | BIMcollab Twin betrokken bij nieuwbouw Booking.com Campus Amsterdam

Op het Amsterdamse Oosterdokseiland verrijst het spectaculaire hoofdkantoor van Booking.com. Naast Amsterdam CS en tegenover het markante NEMO Science Museum, is het complexe ontwerp van architectenbureau UN-Studio, een wereldprestatie op zich. Bouwen op deze bijzondere locatie is een organisatorische uitdaging waarin aannemer Züblin tegen vele uitdagingen aanloopt, zo blijkt tijdens een bezoek aan dit project.

Door Ed den Boer, oprichter Het Nationaal BIM Platform

Het project kent vele partijen die voor het ontwerp en realisatie hebben gezorgd. Tijdens dit projectbezoek in juli 2020 onder leiding van John Janssen van bouwbedrijf Züblin en Roy van der Velden van BIMcollab Twin, leverancier van het cloudplatform waarop het complete gebouwdossier gebruikt werd de omvang van het project duidelijk. Het bezoek tijdens de realisatie van dit megaproject maakte dit duidelijk en ook dat het on-Nederlands groot is. Het hoort bij de top van wereldwijde ontwerpen.

De bouw begon in 2018 met het ontgraven van de bouwkuip waarin 1.100 heipalen zijn geslagen. Die moeten zorgen voor het stevige fundament van deze campus die 72.500 m2 groot wordt. In het gebouw zal onder andere 51.000 m3 beton, 6.000 ton aan staalconstructies en 40.000 meter aan leidingen, 100.000 meter aan kabel (230V) worden verwerkt. Als het goed is gaan er na de afronding zo’n 6.000 mensen werken. Wie het project op papier ziet kan zich slecht voorstellen hoe groot het zal worden.

Planning

Bij de start van de bouw in 2018 ging aannemer Züblin ervan uit dat deze monsterklus in drie jaar tijd zou kunnen worden geklaard. Gemiddeld 450 man op de bouwplaats die 2,3 miljoen aan manuren nodig zouden moeten hebben voor dit huzarenstuk. Door de complexiteit een aanvullingen op de opdracht is er een uitstel van de geplande opleverdatum naar 2022.

Ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering

Het ontwerp van de Booking.com Campus is van Ben van Berkel van UN-studio en de uitvoering ervan is gegund aan Züblin die reeds eerder een megaproject realiseerde met ‘De Rotterdam’ in Rotterdam. John Janssen: “De Booking.com Campus kent organisatorisch veel meer en ook andere uitdagingen omdat geen enkele vloer en niveau hetzelfde zijn. Ook zijn er architectonisch veel nieuwe mogelijkheden benut die we wel veilig moeten bouwen. Ook op het gebied van duurzaamheid is de aandacht maximaal aangezien er wordt gewerkt aan het BREEAM Excellent certificaat, het hoogst haalbare duurzaamheidsniveau voor nieuwbouwprojecten”, aldus Janssen.

Processen

Om de uitvoeringsprocessen goed te begeleiden, is er een groot team aanwezig voor zowel de werkvoorbereiding als de uitvoering. Ook zijn veel afspraken nodig die moeten worden gecontroleerd en vastgelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het dataplatform BIMcollab Twin. Janssen: “Vanuit mijn eerdere ervaring tijdens de bouw van ‘De Rotterdam’ gebruiken we BIMcollab Twin. We zijn erg tevreden over de kwaliteit, controle en vindbaarheid van de aangeleverd informatie en data in dat proces. De tools zitten in de cloud en zo hebben projectpartners gedurende de complete levenscyclus van een project zowel tijdens de bouw en later in het beheerproces gestructureerd toegang tot alle benodigde data van het project.”

Workflows

Roy van der Velden heeft cloudplatform BIMcollab Twin samen met zijn team ontwikkeld met onder andere de ervaringen met de Rotterdam. BIMcollab Twin is een platform waar alle data wordt gekoppeld aan een 3D BIM-model. Om deze data slim te kunnen verbinden en ontsluiten zijn er afspraken nodig die worden vastgelegd in tevoren vastgestelde workflows. “Voor de meeste processen zijn die processen al ‘voorgekauwd’ en direct bruikbaar”, zegt Van der Velden. “Maar elk project is uniek en daarom kan elk proces eenvoudig worden aangepast.”

Vertrouwen

Het gebruik van BIMcollab Twin zorgt bij Janssen van Züblin voor het vertrouwen dat het project gecontroleerd en gevalideerd kan worden gebouwd. “Informatie is traceerbaar en vindbaar in het model en afspraken zijn duidelijk voor elke partij die meewerkt in het proces. En zoals je ziet zijn dit er nogal wat”, lacht hij. “We zijn tevreden genoeg over BIMcollab Twin om er ook op volgende (internationale) projecten mee aan de slag te gaan.”

Beheer

Als de Booking.com Campus straks gerealiseerd is, is de rol van BIMcollab Twin overigens nog niet klaar. “Alle benodigde data voor het technisch en facilitair beheer van het complex kan worden ontsloten via BIMcollab Twin”, zegt Van der Velden. “Informatie over alle gebruikte objecten zijn in het model opgeslagen en terug te vinden.”