BIMcollab Twin | TU Delft gaat vastgoed digitaal beheren met BIMcollab Twin

BIMcollab Twin heeft met de TU Delft een derde grote universiteit die voor het vastgoedbeheer in een toekomstbestendig vastgoeddossier vertrouwt op het BIMcollab Twin cloudplatform. De universiteitscampus heeft een oppervlakte van circa 160 hectare en telt momenteel zo’n 540.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Adriaan Jung vertelt meer over waarom de TU Delft voor BIMcollab Twin heeft gekozen.

De TU Delft is de oudste en grootste technische universiteit van Nederland en heeft acht faculteiten die samen 16 bachelor- en meer dan 30 masteropleidingen aanbieden. De universiteit heeft ruim 27.000 studenten en 6.500 medewerkers die dagelijks werken aan wetenschap, design en techniek.

Campus TU Delft

De TU Delft staat bekend om baanbrekend onderzoek, uitstekend onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners, met als doel: impact voor een betere samenleving. De missie van de directie Campus Real Estate & Facility Management (CREFM) is het creëren van een omgeving waarin studenten, wetenschappers en medewerkers maximaal kunnen bijdragen aan dit doel. CREFM ontwikkelt en beheert het vastgoed en de terreinen van de TU Delft. Hieronder vallen onder meer gebiedsontwikkeling, nieuwbouw en renovaties, beheer en onderhoud èn het leveren van energie op de campus.

Eén dataplatform voor vastgoedbeheer

BIMcollab Twin heeft de voorselectie van een geschikt dataplatform voor het digitale beheer van vastgoed gewonnen in een Europese aanbesteding. Het cloudplatform biedt de TU onder andere een slim Document Management Systeem (DMS) waarin de universiteit zowel bestaande gebouwen als de toekomstige nieuwbouw kan beheren met de nieuwste technologieën. “BIMcollab Twin is een krachtig en toekomstbestendig vastgoeddossier voor de TU Delft vanwege het overzicht op alle technische gebouwinformatie, de open API-koppeling met applicaties van derden en de eenvoudige ontsluiting van deze informatie middels slimme zoekfuncties”, zegt technisch informatiebeheerder Adriaan Jung.

Adriaan Jung, TU Delft

Implementatie en inrichting

De implementatie en inrichting van het DMS en de daarbij behorende workflows gebeuren in samenwerking met BRINK  en zijn gepland op ongeveer een half jaar. In deze periode krijgen de medewerkers van de TU Delft een training en begeleiding van BIMcollab. De planning is dat de universiteit dus vanaf het najaar de bestaande vastgoeddata kan beheren met BIMcollab Twin. “Het gebruik van BIMcollab Twin is zich in eerste instantie toegespitst op de beheerfase”, legt Adriaan uit. “De mogelijkheden om BIMcollab Twin tijdens de nieuwbouwprojecten te gebruiken worden nog onderzocht.”

De bestaande systemen voor documentenbeheer voldoen niet meer aan de huidige wensen en eisen van CREFM en worden dus vervangen. Hiermee is de TU Delft weer helemaal klaar voor de toekomst. “BIMcollab Twin past als vernieuwend DMS precies in de uitvraag bij de aanbesteding. De uitgebreide features moeten we nog wel leren kennen maar het vertrouwen in een toekomstbestendig vastgoeddossier is groot.”

Wil je graag weten hoe de implementatie van BIMcollab Twin binnen de TU Delft is voortgezet? Lees de laatste update in dit klantverhaal: