BIMcollab Twin in special Trouw over duurzaam leven

BIMcollab Twin staat deze maand in een special van dagblad Trouw die ook ingaat op duurzaam bouwen. Het artikel met de titel ‘BIMcollab Twin biedt platform voor online gebouwdossiers’ kun je hieronder lezen en als PDF op de site van Trouw.

Continu zicht op alle data van gebouwen

Beslissers bij bouw- en verbouwprojecten willen vandaag de dag 24/7 veilige toegang tot alle documenten over hun gebouwen. Het BIMcollab Twin gebouwdossier in de cloud biedt zicht op cruciale informatie over het ontwerpen, bouwen en beheren van hun vastgoed.

Bouwbedrijven, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en overheden gebruiken steeds vaker gebouwdossiers in de cloud die toegankelijk zijn voor alle teamleden in (ver)bouwprojecten. Cloudoplossingen zoals die van BIMcollab Twin, werken met één brondocument: het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Hierin zijn alle documentatie, tekeningen en afspraken over alle levensfases van het gebouw online 24/7, veilig en gestructureerd beschikbaar. De projectpartners (van meerdere bedrijven) werken zo in één omgeving aan het ontwerpen, construeren en uitvoeren van de bouw. Klanten, zoals woningcorporaties, vastgoedbeheerders en overheden, kunnen in realtime meekijken, controleren en accorderen. Na oplevering is het gebouwmodel direct beschikbaar voor beheer en onderhoud.

Bouwen in de cloud

Bouwen in de cloud leidt tot kostenvoordelen. En omdat uitvoerders, onderaannemers en klanten in één BIM-model werken, worden versieconflicten en bouwfouten voorkomen. Inconsistenties in de ontwerpen zijn immers zichtbaar in het online model. BIMcollab Twin staat bovendien open voor applicaties van derden. Klanten kunnen dus ontwerp- en beheertools van eigen leveranciers koppelen aan het BIM-model. Stakeholders blijven dus werken met vertrouwde applicaties die passen bij hun processen.

Werken in BIM verhoogt de efficiëntie van teamleden die werken in het nieuwe normaal. En BIM helpt bovendien gebouweigenaren te anticiperen op de energietransitie, gasloze woningen, de CO2- en PFAS-problematiek, de Wet Kwaliteitsborging en werken in het nieuwe normaal. De bouw digitaliseert en klanten van BIMcollab Twin bewijzen dagelijks dat digitalisering cruciaal is voor de toekomst van de sector.