BIMcollab Twin | BIMcollab speelt met formulierengenerator Forms in op naleving Wkb

Met Forms heeft BIMcollab een module toegevoegd waarmee formulieren kunnen worden gegenereerd en gekoppeld aan objecten in het 3D-model. De tool kent diverse toepassingsmogelijkheden zoals voor bouw- en aannemingsbedrijven bij de naleving op de Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) die op 1 juli 2023 gefaseerd wordt ingevoerd. Forms is sinds 1 maart beschikbaar als bètaversie.

Forms is een antwoord op vragen en feedback van klanten die behoefte hebben aan een flexibele formulierengenerator die werkprocessen ondersteunt en waarmee bewijslast kan worden verzameld voor de Wkb. Samen met enkele klanten heeft het ontwikkelteam van BIMcollab Twin gewerkt aan de feature.

Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb)

Met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw gaat er het nodige veranderen voor vooral bouw- en aannemersbedrijven. De Wkb geeft de overheid namelijk toezicht op de kwaliteit van de gebouwde omgeving en dicteert dat elk bouwbedrijf een gedetailleerd consumentendossier moet bijhouden als bewijslast voor de geleverde kwaliteit van ieder bouwwerk. Een externe kwaliteitsborger controleert de kwaliteit van het werk aan het Bouwbesluit. De wet is al verschillende keren uitgesteld en zal per 1 juli 2023 gefaseerd worden ingevoerd. Waarschijnlijk treedt de wet op 1 januari 2024 volledig in werking.

Standaardisatie in een flexibele oplossing

De ontwikkeling van Forms is gebeurd met input van gebruikers bij aannemers. Daarbij is uitgegaan van een generieke oplossing die per proces en per klant kan worden aangepast. BIMlink Forms levert een set met standaardformulieren en kan worden gebruikt voor de Wkb, namelijk controle, keuringslijsten en foto’s. Forms kan ook worden ingezet voor bijvoorbeeld oplever- en inventarisatieformulieren, een Verzoek tot Wijziging (VTW) en incidentmanagement.

Alle formulieren en werkprocessen kunnen worden gepland in tijd en  gekoppeld worden aan 3D-objecten in het model. De bewijslast-documenten voor de Wkb zijn hiermee keurig geborgd en voor iedereen toegankelijk.

Forms is vanaf 1 maart als bètaversie opgenomen in BIMcollab Twin. Er wordt nog volop aan deze belangrijke module ontwikkeld en afgestemd op gebruikerservaringen.