BIMcollab Twin maakt analyseren van gebouwdossiers in Power BI makkelijk

BIMcollab Twin heeft een connector ontwikkeld waarmee gebruikers van het online gebouwplatform eenvoudig gegevens kunnen lezen in Power BI. Met de BIMcollab Twin Power BI Connector is geen technische kennis nodig om Power BI en BIMcollab Twin met elkaar te koppelen. Klanten van BIMcollab Twin kunnen met deze koppeling zelf eenvoudig rapportages en dashboards ontwikkelen die inzicht geven in hun BIMcollab Twin data. Bij de instellingen kunnen ze zelf bepalen welke data ze graag gevisualiseerd zien en op welke manier.

BIM-data

Het gebouwdossier op BIMcollab Twin biedt een schat aan informatie. Niet alleen tekeningen en documenten worden in onze database opgeslagen, maar ook de 3D-modellen. De geometrie en eigenschappen van alle objecten uit Revit- en IFC-bestanden worden één op één in de database van BIMcollab Twin gezet. Met de Power BI Connector is alle BIM-informatie snel en laagdrempelig toegankelijk voor alle stakeholders.

Power BI

Power Bi is een cloud-based business analytics service van Microsoft. Power BI is zeer gebruikersvriendelijk en maakt het eenvoudig om interactieve dashboards samen te stellen op basis van gekoppelde gegevens. Gebruikers van Microsoft Office en Excel voelen zich thuis in de bekende interface. Daarnaast gebruikt Power BI dezelfde Power Query functionaliteiten uit Excel.

Applicatie-integratie

Voor het beheer van vastgoed maken vastgoed- en gebouweigenaren gebruik van verschillende applicaties, die elk sterk zijn op hun eigen gebied. Het gebouwdossier op BIMcollab Twin is de basis van gebouwbeheer en via het online gebouwdossier kunnen verschillende toepassingen gebruik maken van de gegevens uit de BIMcollab Twin -database. Met de Application Programming Interface (API) van BIMcollab Twin zijn gegevens eenvoudig uit te wisselen tussen de diverse applicaties van derde partijen. Door te refereren aan dezelfde bron hoeven gegevens maar op één plek beheerd te worden.

Veilig en gemakkelijk

De API van BIMcollab Twin gebruikt de autorisatiestandaard OAuth 2.0. Vertrouwelijk informatie, zoals persoonlijke gegevens of wachtwoorden, hoeft door het gebruik van tokens niet uit handen te worden gegeven. Met de Power BI Connector kunnen gebruikers eenvoudig inloggen op BIMcollab Twin om de verbinding tot stand te brengen. Het autorisatiesmodel van BIMcollab Twin blijft gelden en dus krijgen gebruikers enkel toegang tot de projecten en data waar ze in onze webapplicatie ook gemachtigd toe zijn.

Combineren en delen

Een belangrijk voordeel van de koppeling met Power BI is de vrijheid  om gegevens inzichtelijk te maken. Met de Power BI Connector werken gebruikers steeds binnen Microsoft Office 365 van de eigen organisatie met de gegevens van BIMcollab Twin . Ze kunnen zo niet alleen het eigen gebouwdossier in BIMcollab Twin analyseren, maar ook koppelen met andere databronnen en softwaresystemen binnen hun organisatie. Hierdoor kunnen teamleden hun eigen inzichten eenvoudig delen met collega’s.

De voordelen op een rijtje:

  • Rapportages en dashboards naar eigen wens ontwerpen
  • Geen technische kennis van API’s nodig
  • Ververs alle gegevens met één druk op de knop
  • Veilig data uitwisselen
  • Combineer BIMcollab Twin -gegevens met eigen databronnen
  • Deel dashboards binnen de organisatie

Bekijk hieronder de korte video voor een impressie van de nieuwe connector