BIMcollab Twin | ILS Ontwerp & Engineering

De lancering van de Informatieleveringsspecificatie Ontwerp & Engineering (ILS O&E) is een feit. Door de toename in het gebruik van BIM groeit de behoefte om eenduidig en herkenbaar met elkaar te communiceren. ILS O&E zorgt ervoor dat je nooit meer te veel (of te weinig) informatie levert op projecten. Meer dan 100 bedrijven uit de sector hebben aan dit moment bijgedragen na een intensieve samenwerking het afgelopen anderhalf jaar. Het hoogtepunt van dit proces was de ILS Pressure Cooker, waar multidisciplinair de grootste knelpunten werden besproken. De resultaten zijn verwerkt tot een tastbaar resultaat. Versie 1.0 is geen eindpunt, maar juist het startpunt van continue verbetering.

Het niet weten wanneer en waar je welke informatie moet leveren of kan verwachten, zorgt voor frustraties, fouten en een inefficiënt proces. Dit probleem lijkt steeds nijpender te worden door de toenemende informatisering en digitalisering. In onze gefragmenteerde sector redt een organisatie alleen het niet om daarin de ban te breken, maar is het collectief nodig om structureel verbeteringen door te voeren. De ILS O&E staat symbool voor het activeren van het collectief en de integrale benadering.

De oplossing die wordt geboden ligt eigenlijk voor de hand, namelijk ervoor zorgen dat we elkaar gaan begrijpen. Hiervoor moet er enerzijds begrip komen voor de inhoud en anderzijds herkenning van de wijze van communiceren. Met de lancering van de ILS O&E heeft de sector de beschikking over een instrument dat door organisaties gebruikt kan worden om binnen projecten een project specifieke ILS te kunnen maken. Er is afstemming gevonden op inhoud en de wijze van communiceren. Door het uniformiseren van de vraagkant (communiceren van de informatiebehoefte) kan de aanbodzijde zich efficiënter en effectiever gaan organiseren. Dit zal in zijn geheel bijdragen aan de integraliteit van het ontwerpproces en de informatieoverdracht naar productie.

De ILS O&E is dóór en vóór de sector en sluit met deze doelstelling perfect aan op de filosofie van het BIM Loket. Op de BIM Loket website is alle documentatie terug te vinden, zodat elke organisatie er direct mee aan de slag kan. Waar wacht jouw organisatie nog op?

Wij, als BIMcollab Twin zijn mede betrokken geweest bij de totstandkoming van de ILS O&E. Deze uniforme en concrete manier van informatie uitvragen is een belangrijke stap. Juist op BIMcollab Twin is een gestandaardiseerde informatieoverdracht belangrijk, omdat onze klanten ontzettend veel modellen uitwisselen via het platform. In ons online protocol zullen wij deze systematiek omarmen, voor het vaststellen van de informatiebehoefte. De gestructureerde methode van de ILS O&E stelt BIMcollab Twin in staat om BIM-modellen automatisch te controleren op volledigheid.