Welke voordelen bieden Smart Properties voor verschillende projectstakeholders?

Welke voordelen bieden Smart Properties voor verschillende projectstakeholders?

Tegenwoordig is het delen van BIM-informatie essentieel voor succescvolle bouwprojecten. Teamleden in verschillende rollen vertrouwen in hoge mate op de informatie uit BIM-modellen. Maar omdat er doorgaans een groot aantal modellen wordt uitgewisseld tussen verschillende disciplines, kan de kwaliteit van data en modellen van anderen niet worden gegarandeerd. Het is dan ook onvermijdelijk dat bouwteams te maken krijgen met variatie in datakwaliteit.

BIMcollab Zoom lost dit probleem eenvoudig op: met Smart Properties krijgt u de controle over de kwaliteit van informatie. Smart Properties stellen u in staat om bestaande informatie rechtstreeks in de modelvalidatietool Zoom te wijzigen, classificeren en herstructureren, zonder dat u anderen hoeft te vragen om hun modellen aan te passen.

In deze blogpost leggen we uit hoe verschillende projectstakeholders bestaande data kunnen afstemmen op hun behoeften en Smart Properties efficiënt kunnen gebruiken om hun workflows te verbeteren.

BIM Manager

Als BIM Manager bent u verantwoordelijk voor de implementatie van BIM binnen de hele organisatie en heeft u de juiste tools nodig om te kunnen waarborgen dat de vereiste BIM-normen worden nageleefd.

Smart Properties begrijpen deze rol en helpen u om:

 • Aangeleverde informatie te standaardiseren – Elk project krijgt te maken met variaties in data, bijvoorbeeld doordat verschillende disciplines gebruikmaken van andere nomenclaturen of waarden verspreidt onder verschillende element attributen. Met Smart Properties hoeft dit proces van standaardisatie niet continue herhaald te worden. Data dient slechts eenmalig op bedrijfsniveau te worden gestructureerd en kan daarna eenvoudig op elk project worden toegepast.
 • Eenvoudig uw BIM-normen te delen – Nadat u met Smart Properties de eisen voor gestandaardiseerde levering van informatie heeft geformuleerd, kunt u nauwkeurige controleregels creëren die afgestemd zijn op uw organisatie, project of lokale regelgeving. Tot slot kunt u uw eisen voor elk project delen, want met BIMcollab Zoom is het heel eenvoudig om Smart Properties en controleregels te im- en exporteren.

BIM Coordinators

In de rol van BIM Coördinator voor een project, houdt u toezicht op de productie van modellen en bent u verantwoordelijk voor het samenvoegen van data en koppelen van informatie uit verschillende disciplines. U herhaalt dit proces telkens wanneer er nieuwe, bijgewerkte modellen beschikbaar zijn.

U wilt dus de geleverde modelinformatie efficiënt kunnen standaardiseren en de beschikbare data kunnen aanpassen aan uw behoeften. Met Smart Properties kunt u:

 • Data groeperen naar uw wensen – De eigenschappen van modellen kunnen voor verschillende elementen op verschillende plekken worden gelokaliseerd. De Oppervlaktewaarde is voor sommige elementen bijvoorbeeld te vinden onder ‘Base Quantities’ en voor andere onder ‘Dimensions’. Met Smart Properties kunt u eenvoudig data van diverse locaties opslaan onder één nieuwe property, zonder dat de auteurs hun modellen hoeven aan te passen.
 • Properties op maat creëren – Smart Properties bieden de mogelijkheid om ontbrekende informatie ter plekke in te vullen tijdens het beoordelen van de modellen. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig ontbrekende properties aanmaken en meerdere bestaande properties groeperen tot een nieuwe zelf gedefinieerde property.
 • Smart views, Clash rules en Lists aansturen – Met data die afgestemd is op uw behoeften kunt u Smart views, Clash rules of Lists genereren op basis van de bijgewerkte properties. Op deze manier bent u er zeker van dat uw controleregels op de juiste eigenschappen en waarden zijn gebaseerd.
 • BIM-/ISO-/wettelijke normen implementeren – De lijst van vereiste properties en waarden, die in het juiste format moet worden aangeleverd, kan behoorlijk lang zijn. Dan is het een tijdrovende klus om alles rij voor rij handmatig toe te voegen. Met de optie om cvs-bestanden te importeren verkort Smart Properties de benodigde tijd aanzienlijk. Dankzij deze optie kunnen de voor gedefinieerde eisen eenvoudig worden geïmporteerd en op elk project worden toegepast.
 • Projecttemplates aanmaken – Aangemaakte Smart Properties kunnen niet alleen op meerdere modellen binnen een project worden toegepast, maar ook eenvoudig worden geïmporteerd in nieuwe projecten. De data hoeft slechts eenmaal te worden gestructureerd, en niet voor elk Coördinatie model opnieuw.

Opdrachtgevers

U neemt de beslissingen binnen het project, maar heeft niet noodzakelijkerwijs de meeste kennis van BIM en de inconsistentie maakt de BIM-informatie uit verschillende modellen soms lastig te begrijpen. Als niet-BIM-gebruiker zult u waarschijnlijk niet al te diep in modelvalidatie duiken, maar met Zoom kan uw BIM-team de benodigde informatie in begrijpelijke vorm aanleveren.

Smart Properties bieden de mogelijkheid om technische data te ‘vertalen’ naar betekenisvolle informatie door:

 • Speciale ‘collecties’ aan te maken – Met Smart Properties kunt u waarden handig sorteren op basis van uw behoeften, door ‘collecties’ aan te maken op basis van bepaalde voorwaarden en waarden. Dat biedt u de mogelijkheid om informatie te herstructureren voor een beter begrijpelijke weergave.
 • Een duidelijk overzicht van ruimtegebruik en ruimteverhoudingen is bijvoorbeeld voor elke klant belangrijk, maar met name bij complexe projecten als scholen, ziekenhuizen, luchthavens, etc. Met Smart Properties kunt u de ruimtebenamingen binnen verschillende modellen standaardiseren en diverse ruimte- en oppervlaktefuncties onder één waarde groeperen. Op deze manier creëert u een reeks vereenvoudigde ruimtecategorieën waarvoor u de informatie gemakkelijk kunt verzamelen en vergelijken.

Kosten calculatie & onderaannemers

Als calculator of onderaannemer staat u voortdurend voor de uitdaging om te werken met BIM-modellen van verschillende auteurs die elk op een andere manier BIM-data aanmaken. Dan wilt u data op een eenvoudige manier kunnen reorganiseren en extraheren op basis van uw specifieke behoeften, zonder dat u bij wijzigingen terug moet naar de verschillende auteurs.

Smart Properties kunnen helpen om de benodigde data van gevalideerde kwaliteit te verkrijgen door:

 • Data te vertalen naar één standaardtaal – Verschillende disciplines maken gebruik van verschillende naamgevingsconventies, afkortingen en soms zelfs verschillende talen. Met Smart Properties kunt u uiteenlopende waarden efficiënt opslaan onder één gemeenschappelijke propertywaarde en zo verschillen tussen de modellen gladstrijken. Als er in de modellen bijvoorbeeld meerdere termen worden gebruikt voor beton (betonnen, C30/37, CONC, concrete, etc.), kunnen deze allemaal worden gesorteerd onder één waarde: Beton.
 • Verschillende waarden samen te voegen – Soms bevat het model alle informatie die u nodig heeft, maar is die toegewezen aan verschillende properties die niet makkelijk kunnen worden samengevoegd om de juiste hoeveelheden te extraheren. Smart Properties biedt de mogelijkheid om waarden te combineren tot één nieuwe waarde, waardoor data makkelijker en betrouwbaarder kan worden geëxtraheerd met Lists. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende soorten oppervlakken die eerst apart werden berekend, zoals Wandoppervlak, Vloeroppervlak en Plafondoppervlak, worden samengevoegd tot één nieuwe waarde: Oppervlak.

Projectleiders & Modelleurs

Als Project leider of Modelleur van een bepaalde discipline binnen een project bent u verantwoordelijk voor het werk dat uw team verricht, en voor het aanleveren van hoogwaardige modellen. Voor u is het dan ook belangrijk dat u modellen op eenvoudige wijze kunt controleren en fatsoeneren voordat u ze deelt.

Smart Properties maakt het u makkelijker door:

 • Uw model vooraf controleren – Vooraf ingestelde Smart Properties kunnen verder worden gecontroleerd met Smart Views, om te waarborgen dat alle noodzakelijke informatie aanwezig is. Op die manier kunnen projectleiders hun modellen vooraf controleren en nagaan of aan de gestelde eisen voor de levering van informatie is voldaan.
 • Fouten detecteren voordat ze worden gedeeld – Controleer of alle benodigde informatie aanwezig en op correcte wijze toegevoegd is. Zo niet, dan kunt u problemen eenvoudig opnieuw toewijzen aan uw modelleurs.
 • Tijd besparen op revisies – Wanneer modelleurs niet direct in staat zijn om de benodigde wijzigingen aan te brengen en het model opnieuw te exporteren, kan de informatie snel rechtstreeks in Zoom aanpast worden. Op deze manier ontstaan er geen bottlenecks door ontbrekende informatie. Het model kan gewoon op het gewenste moment worden gedeeld en er is extra tijd om de bron modellen te verbeteren.

Tot slot

U heeft meer controle over de kwaliteit van informatie, kunt data afstemmen op uw behoeften, aangeleverde informatie standaardiseren en een duidelijker en begrijpelijker overzicht creëren: het is duidelijk dat Smart Properties verschillende projectsleden helpt om de informatiewaarde te verhogen en data van gevalideerde kwaliteit te verkrijgen.

Gelukkig biedt BIMcollab voor Zoom een gratis proefperiode van 30 dagen, zodat u zelf kunt ervaren hoe het is om de regie over de informatiekwaliteit in eigen handen te nemen. Meld u aan voor de proefperiode van 30 dagen en wij helpen u op weg naar hoogwaardige modellen!