BIMcollab Twin | App van in-beheer draagt bij aan beter leefklimaat in scholen

‘Het is jammer dat we het er nog steeds over hebben’, kopte een artikel in het AD van 1 juli. Het artikel ging over de gebrekkige luchtkwaliteit in klaslokalen waarvoor in de coronapandemie veel aandacht is. De app van in-beheer is ontwikkeld in samenwerking met BIMcollab Twin en draagt bij aan een accuraat, sensorgestuurd en toekomstbestendig beheermodel voor scholen en gebouwen.

Tijdens de coronapandemie is er nieuwe en strengere regelgeving voor CO2-niveaus en ventilatie in klaslokalen ontstaan. Niet alle scholen hebben hun ventilatie op orde. Vooral in het najaar is het vanwege energiekosten en duurzaamheid geen optie om de ramen langdurig open te zetten.

De frisse school

De nieuwe leefklimaat-app van het Nederlandse bedrijf in-beheer zorgt voor frisse scholen, zonder koude lokalen. In plaats van losse CO2-meters in alle lokalen, installeert het bedrijf multisensoren op de muren. Deze sensoren meten temperatuur, CO2, beweging, luchtvochtigheid en lichtintensiteit.

De meetgegevens van deze sensoren worden niet alleen gebruikt voor directe CO2-waarschuwingen aan docenten, maar ze worden ook opgeslagen in een database. Met de opgeslagen data kunnen gebruikers onder meer inzicht krijgen in het klimaat op de hele school, veranderingen in de tijd plotten en rapportages maken.

Hoe werkt het?

Een medewerker van in-beheer plaatst sensoren in lokalen en (vergader)ruimten van een school. Dit kan zonder kabels. De meetdata wordt draadloos verzonden naar een centrale database die wordt gelogd en gevalideerd. Vervolgens wordt bij overschrijding van de gestelde boven- of ondergrens een waarschuwing gestuurd naar de mobiele telefoons van een docent (ten behoeve van CO2-waarschuwingen). Ook de gebouwbeheerder ontvangt de data in gevisualiseerde 2D-plattegronden of een 3D-model van de school. Zo ontstaat een helder overzicht van het leefklimaat per lokaal of ruimte. De data wordt gelogd en gerapporteerd waardoor scholen aan kunnen tonen dat zij compliant zijn aan wet- en regelgeving. BIMcollab Twin is partner van in-beheer en kan data visualiseren in het gebouwmodel in de app.

Duurzaam beheer

in-beheer helpt scholen met kostenbesparingen in het gebouwbeheer en dit gaat verder dan signalering van het leefklimaat. De eenvoud van het aangebrachte sensorsysteem, de heldere visualisaties en snelle implementatie tegen relatief lage kosten, maken het voor scholen veel gemakkelijker om te beslissen over oplossingen die direct hulp bieden en tegelijkertijd zorgen voor duurzaam beheer.

Meer informatie? Lees het uitgebreide artikel op de site van in-beheer.