BIMcollab Twin | ‘Gebouwdata structureren grote uitdaging van bouwsector’

De digitalisering in de bouw, waaronder ook de opkomst van BIM, zorgt voor steeds meer gebouwdata. Deze data is bovendien beschikbaar in veel verschillende vormen, veelal nog als tekeningen en documenten. Die grote hoeveelheid documenten en data kan leiden tot complexiteit bij het beheer van gebouwdocumenten. En dus is werken met één centrale bron voor alle types documenten cruciaal voor zowel bouwpartners als opdrachtgevers.

Steeds meer bedrijven werken met complete BIM-modellen met daarin alle elementen zoals de geometrie en eigenschappen. Deze gebouwdata wordt geproduceerd en gebruikt gedurende alle levensfasen van het eerste Programma van Eisen (PvE) tot en met het beheer van het gebouw. Alle betrokken projectpartners produceren eigen data en maken tegelijkertijd in het BIM-model ook gebruik van informatie van andere partijen. Het opzetten van een gezamenlijk platform voor het opslaan, structureren en uitwisselen van informatie is volgens directeur Roy van der Velden van BIMcollab Twin dus zeer belangrijk. “Door alle gebouwinformatie in één centrale bron beschikbaar te stellen, hebben alle projectpartners toegang tot actuele en juiste informatie over het gebouw.”

Common Data Environment (CDE)

BIMcollab Twin biedt een Common Data Environment (CDE) speciaal voor gebouwdossiers. Het structureren van data is immers altijd de grote uitdaging. Gebouwen hebben juist een heel duidelijke ruimtelijke structuur en BIMcollab Twin gebruikt deze structuur als kapstok om alle informatie in het gebouwdossier te koppelen aan de ruimtelijke elementen: van locaties of gebouwen, tot verdiepingen of zelfs ruimtes.

BIMcollab Twin is een online database waarmee alle betrokkenen bij de bouw en het beheer van een gebouw makkelijk informatie met elkaar uitwisselen gedurende de gehele levensfase van het betreffende gebouw. De projectpartners kunnen alle verschillende types data en documenten en zelfs complete BIM-modellen in BIMcollab Twin opslaan. Deze grote hoeveelheid informatie is gestructureerd omdat BIMcollab Twin slim gebruik maakt van de ruimtelijke structuur van het gebouw.

Projecten en rechten

Projecten en fasen binnen BIMcollab Twin krijgen toegang tot de ruimtelijke structuur. Afhankelijk van de omvang van het project kan dit een heel gebouw zijn of slechts een enkele verdieping. “Gebruikers van BIMcollab Twin kan toegang worden gegeven tot één of meerdere specifieke projecten en fasen”, legt Van der Velden uit. “Door deze flexibele indeling en een uitgebreide rechtenstructuur van BIMcollab Twin kan het gebouwdossier zeer selectief worden opengesteld voor verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het beheer. Op die manier werkt een projectteam altijd met de juiste ‘uitsnede’ van het gebouw. Het uitgangspunt is dat alle projecten en gebruikers werken op basis van dezelfde bron.”

Meer dan alleen documenten

Niet alleen documenten vinden hun plaats in de database van BIMcollab Twin, zelfs hele BIM-modellen kunnen worden geüpload naar de database. De BIM-elementen worden dan gekoppeld aan de ruimtelijke structuur en zijn in BIMcollab Twin los van hun oorspronkelijke bronbestand te vinden. “In BIMcollab Twin kan informatie over alle objecten van een specifiek type uit een gebouw vanuit de webbrowser worden getoond, dus zonder zware BIM-modellen te hoeven openen. Projectleden kunnen vervolgens koppelingen maken tussen elementen en documenten. Documentatie en garantieverklaringen kunnen aan de betreffende elementen worden gekoppeld zodat deze documenten altijd herleidbaar zijn tot het gebouwelement”, aldus Van der Velden.

Open database

BIMcollab Twin is een open database en kan door middel van een zelf ontwikkelde API (Application Programming Interface) samenwerken met diverse softwareoplossingen in de markt. “Andere applicaties maken zo gebruik van de BIM-data op BIMcollab Twin en kunnen omgekeerd zelf ook data aanleveren”, gaat Van der Velden verder. “Op deze manier werken klanten met hun vertrouwde applicaties voor bijvoorbeeld het opleveren van werk of het samenstellen van onderhoudsplanningen. BIMcollab Twin staat centraal in dit ecosysteem van applicaties en dient als eenduidige bron van waarheid. Alle applicaties en gebruikers werken op basis van de juiste en meest actuele gebouwinformatie.”

Opslag alle gebouwinformatie

BIMcollab Twin biedt bedrijven volgens Van der Velden dus een duurzame basis voor de opslag van alle gebouwinformatie. “Alle betrokken projectpartners hebben toegang tot één centrale bron. BIMcollab Twin hanteert een duidelijke structuur en kwaliteitseisen. Dit maakt het mogelijk dat alle projectpartners, uit iedere fase, samen een volledig gebouwdossier kunnen raadplegen en helpen opbouwen.”