BIMcollab Twin | BIMcollab Twin helpt corporaties met ontsluiten gebouwdata voor wetgeving NEN 2580 en Energielabel

Vastgoedeigenaren zoals woningcorporaties zijn door nieuwe wetgeving verplicht om een NEN 2580 meetstaat en een Energielabel te kunnen overleggen voor hun vastgoed. Veel corporaties hebben moeite om dit tijdig te realiseren voor nieuw en bestaand vastgoed. Het open platform van BIMcollab Twin biedt corporaties altijd en online inzage in hun gebouwdossiers die zo eenvoudig beschikbaar zijn voor alle betrokkenen bij een gebouw. Alle gebouwdata is zo altijd vindbaar en accuraat, ook de informatie die nodig is om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

De verplichtstelling van de NEN2580 meetstaat en het Energielabel is al enige tijd geleden aangekondigd en daarom werken de meeste vastgoedeigenaren al aan deze regelgeving. Desondanks kan het binnen deze regelgeving complex zijn om documenten in realtime te controleren op juistheid en data te integreren. Het platform van BIMcollab Twin biedt hier dus uitkomst. Corporaties die ondersteuning nodig hebben bij het modelleren van hun vastgoed, kunnen gebruik maken van de diensten van BIMcollab-partners zoals de Modelleer Corporatie. Een van de oplossingen van de Modelleer Corporatie is het ontsluiten en hergebruiken van bestaande en nieuwe vastgoeddata, wat zorgt voor een heldere rapportage.

Vernieuwd Energielabel voor gebouwen

Het Energielabel voor gebouwen is per 1 januari 2021 vernieuwd en geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw middels een Energielabelletter. Het ‘nieuwe’ Energielabel geldt voor alle gebouwen, dus nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Voor potentiële kopers en huurders is het belangrijk te weten hoe energiezuinig een woning is. Het Energielabel is sinds 2008 verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van een woning.

In lijn met de herziening van de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen is de methode voor het bepalen van het label per 1 januari 2021 veranderd. De nieuwe bepalingsmethodiek (NTA 8800) heeft een nieuwe indicator voor de energieprestatie (uitgedrukt in kWh/m2 per jaar). Energielabels zijn 10 jaar geldig vanaf registratiedatum. Dit geldt ook voor Energielabels die voor 1 januari 2021 zijn geregistreerd. Vastgoedeigenaren, zoals woningcorporaties, moeten dit dus in 2021 regelen.

NEN 2580 Meetstaat

Een andere verplichting is het leveren van een meetstaat volgens NEN 2580. Deze NEN-norm legt termen, definities en bepalingsmethoden vast voor oppervlaktes van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan.

Een NEN 2580-meetrapport kan worden gebruikt bij:

  • Vaststelling van de waarde van een pand
  • Herziening van de huurprijs
  • Verdelen van gemeenschappelijke ruimten in multi-tenant situaties
  • Verdelen van (service)kosten in multi-tenant-situaties
  • WOZ- en BAG-vraagstukken

Deze data kan worden weergegeven in de vorm van een zogenaamde meetstaat en kan worden gebruikt door het facilitair bedrijf ten behoeve van benchmarking en om het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) voor verhuurders van woon- en bedrijfsruimte te bepalen.

Waardevolle data

Om data te verkrijgen die aan de verplichtingen voldoet, is het noodzakelijk te inventariseren welke data al aanwezig is. De ‘oude’ data is hierbij nog steeds waardevol en in veel gevallen zeker bruikbaar. BIMcollab Twin kan corporaties helpen met het digitaliseren van vastgoed en het opbouwen van vastgoeddossiers. BIMcollab Twin ondersteunt vastgoedklanten om het maximale uit hun (bestaande) gebouwdata te halen door die gegevens te koppelen aan applicaties die hun (beheer)processen ondersteunen. BIMcollab Twin werkt hierbij samen met diverse partners die content en 3D-modellen produceren zoals de Modelleer Corporatie.

Werk aan de winkel

Voor vastgoedbeheerders en woningcorporaties is er dus werk aan de winkel. Van elke unit in hun vastgoed moet namelijk een NEN2580 meetstaat en Energielabel kunnen worden overlegd. Met de reeds aanwezige data is dit vaak redelijk snel te verkrijgen, tenminste als de data uit gebouwdossiers kan worden ontsloten voor partijen die deze informatie nodig hebben.

Over de Modelleer Corporatie

De Modelleer Corporatie ondersteunt klanten in de vastgoed-, bouw- en installatiesector met modelleerwerkzaamheden. De onderneming bestaat uit een netwerk van excellente ondernemingen die gezamenlijk hoge kwaliteit garanderen tegen acceptabele tarieven.

InfoModelleer Corporatie