BIMcollab Twin | BIMcollab gamechanger voor vastgoeddata Wageningen University & Research

Wageningen University & Research (WUR) gaat het platform van BIMcollab de komende jaren inzetten om alle vastgoedinformatie van circa 200 gebouwen te ontsluiten. Zo is alle gebouwdata altijd beschikbaar in eenduidige structuren. Jaco Kamphorst en Eric Steinebach van WUR noemen BIMcollab Twin de ‘gamechanger’ voor hun plannen. “We moeten met zijn allen één taal spreken en daarin is BIMcollab Twin de ‘vertaler’ om met elkaar te communiceren.”

WUR kent een rijke historie en is in 1876 opgericht als Rijkslandbouwschool. Door de samenvoeging met dienst Landbouwkundig Onderzoek is Wageningen University & Research (WUR) ontstaan. De wereldwijd hooggewaardeerde universiteit is liefst zestien keer uitgeroepen tot beste universiteit van Nederland. WUR begeeft zich op het gebied van Life Sciences en er wordt veel onderzoek uitgevoerd naar flora & fauna, waterhuishouding, voedselvoorziening en klimaatverandering.

WUR heeft 12.900 studenten uit ruim 100 landen en ruim 6.800 medewerkers. Zij studeren en werken in een werk- en onderzoeksomgeving die bestaat uit meer dan 200 gebouwen op verschillende locaties. De totale oppervlakte is ruim 650.000 vierkante meter (BVO). Hiermee is WUR een van de grootste vastgoedeigenaren op het gebied van onderwijs en research in Nederland.

Bouw & Huisvestingsmanagement

Jaco Kamphorst is binnen de sectie Bedrijfsbureau verantwoordelijk voor het beheer van de vastgoedinformatie. Een andere belangrijke sectie binnen deze afdeling is Bouw & Huisvestingsmanagement. Deze sectie bestaat uit 22 projectmanagers, technisch gebouwbeheerders en contractmanagers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de vastgoedinformatie, gebouwonderhoud en voor verduurzaming, innovatie en nieuwbouw. In het oog springende bouwprojecten zijn het nieuwe onderwijsgebouw Aurora, de nieuwe aula Omnia en de complete verduurzaming van de WUR-campus. Voor dat laatste zet WUR in op onder andere 95 procent gasreductie in 2025.

Nieuwbouw 

Er speelt veel binnen WUR, weet hoofd Bouw & Huisvestingsmanagement Eric Steinebach. Zijn projectmanagers hebben leiding gegeven aan veel geslaagde bouwprojecten voor WUR. In totaal spelen er op dit moment meer dan 200 projecten en zijn er 40 in aanvraag.

Voor deze projecten is goede informatiestructuur belangrijk, weet Steinebach. “De projectmanagers hebben dagelijks verzoeken voor revisies. Regelmatig wordt bij oplevering van de projecten een bijgewerkte revisie aangeleverd die moet worden verwerkt. Het proces en het beheer van al die data is essentieel; dit is het gereedschap voor de projectmanagers. Het moet altijd op orde zijn. Daarnaast zit WUR in het proces van migratie naar BIM-modellen. Dit gebeurt gebouw voor gebouw. De organisatie hiervoor is eveneens ingericht en de BIM-voorwaarden van WUR zijn goed op orde, mede in overleg met andere universiteiten en de markt. Hiermee is WUR goed voorbereid op de toekomst”, aldus Steinebach.

Van 2D-informatie naar asset management

Binnen het Bedrijfsbureau heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden waarbij de werkwijze, systemen en contracten ten aanzien van vastgoedinformatie onder de loep zijn genomen. “We zijn nu bezig met het controleren van bestaande vastgoedinformatie en daarna het vullen van het systeem met deze informatie”, zegt Kamphorst. “De huidige 2D-informatie moeten we omzetten naar elementen zodat we deze in BIMcollab Twin vervolgens koppelen aan documenten zoals bijvoorbeeld contracten, gebruikers- en leveranciersinformatie.”

WUR gebruikt het platform van BIMcollab Twin dat zowel 2D-tekeningen en BIM-informatie ondersteunt en ontsluit voor het controleren, valideren en ontsluiten van alle nieuwbouw, onderhoud en verbouwingen. Na een uitgebreid selectieproces voor een DMS is uiteindelijk gekozen voor BIMcollab Twin omdat dit platform naast een goed DMS ook ondersteuning biedt voor de transitie naar een toekomstbestendig vastgoeddossier. “Met BIMcollab zijn we helemaal voorbereid op de toekomst”, aldus Kamphorst.

Regiemodel

Vastgoed en Huisvesting werkt met een zogenaamde regiemodel, waarbij projectmanagers de diverse architecten, adviseurs en aannemers aansturen, die de projecten ontwerpen en realiseren. Een goed revisiedossier met alle benodigde informatie is de basis om werkzaamheden goed te plannen en voor te bereiden.

Mogelijkheden van de cloud

Er zijn steeds meer mogelijkheden voor vastgoedbeheer in de cloud. “We werken aan een digital twin van de WUR-Campus waarmee we de vastgoedinformatie 24/7 inzichtelijk hebben. Het is heel belangrijk dat deze kan worden gekoppeld aan andere systemen en applicaties ”, zegt Kamphorst.

https://youtube.com/watch?v=DZI-jMR4ZVA