BIMlink | UMCG maakt gebouwbeheer toekomstbestendig met BIMlink

Het Universitair Medisch Centrum Groningen bestaat al sinds 1792. Om bij de tijd te blijven, werkt het UMCG voortdurend aan innovatie. Zo werkt men sinds oktober 2020 aan een programma rond efficiënter werken. In dit licht wordt het platform van BIMlink ingezet voor het digitaal beheer van al het vastgoed.

Het hoofdgebouw van het UMCG ligt in het centrum van de stad Groningen. Het is met 365.000 vierkante meter, 1.338 bedden en bijna 13.000 medewerkers één van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Jasper van der Weide is als technisch tekenaar/engineer nauw betrokken bij het gebouwbeheer van het ziekenhuis. Sinds 2020 werkt UMCG op het platform van BIMlink. De hoogste tijd om Jasper eens te vragen hoe hij de transitie naar de cloud heeft ervaren.

Zou je jezelf kort kunnen introduceren?

Ik ben Jasper van der Weide, 35 jaar en negen jaar geleden gestart als tekenaar/werkvoorbereider bij UMCG. Ik heb een elektrotechnische achtergrond en ben momenteel als beheerder verantwoordelijk voor het beheer van alle technische tekeningen binnen het ziekenhuis.

UMCG lijkt voor buitenstaanders wel op een ‘stad in een stad’. Hoe kijk je daar als insider naar?

“Het UMCG is een complex van gebouwen dat door de jaren heen is gegroeid in oppervlakte. Sinds begin 1900 bevindt het ziekenhuis zich op de huidige plek. Het wordt inderdaad wel eens omschreven als een ‘stad in een stad’ en heeft regelmatig en veel onderhoud nodig. Om dit onderhoud te faciliteren, heb je de juiste informatie nodig en die is steeds meer digitaal beschikbaar. Veelal gaat het dan om AutoCAD-tekeningen, maar we krijgen bij nieuwbouw ook steeds meer te maken met 3D BIM, Bouw Informatie Modellen. We zijn op zoek gegaan naar een systeem om deze informatie beter te beheren en zijn uitgekomen bij BIMlink.”

Gemaakt door: Aerophoto Eelde

Wat wordt de rol van BIMlink binnen het UMCG?

“BIMlink helpt ons als technisch informatiebeheersysteem in de transformatie van 2D- naar 3D-informatie en om deze te ontsluiten voor het UMCG. Hiertoe volgen we protocollen en richtlijnen en plaatsen we alle 2D-gegevens in het Document Management Systeem. BIMlink maakt deze informatie zichtbaar middels een PDF/DWG-viewer en de modellen zijn zichtbaar middels een 3D-viewer. BIMlink had een actieve rol om de datamigratie zoveel mogelijk geautomatiseerd te laten plaatsvinden zonder verlies van metadata.”

“Bij onderhoud of nieuwbouw worden tekeningen, rapporten en contracten uitgegeven aan externe partijen die deze bewerken en aanvullen met extra informatie. Na teruggave worden deze gecontroleerd en na akkoord teruggeplaatst in het platform. BIMlink kent hierbij een heldere structuur en ontsluit deze data door open API-koppelingen met verschillende applicaties.”

Waarom heeft UMCG gekozen voor BIMlink?

“Onze oude viewer werkte niet langer voldoende voor ons. Onderzoek naar andere platforms bracht ons bij BIMlink dat beter was in te richten. Maar belangrijker, we kunnen het gebruiken in combinatie met het huidige (oude) proces in AutoCAD. BIMlink kan zowel 2D- als 3D-informatie ontsluiten en verzorgt de koppeling van diverse datastromen en dat is een groot voordeel. Ook de communicatiemodule gebruiken we steeds meer, waardoor alle communicatie over onderdelen wordt geborgd in het platform. We hebben vanuit UMCG grote interesse om alle onderdelen te gebruiken voor de optimalisatie van onze processen. Die migratie doen we echter stap voor stap.”

Met BIMlink zijn we klaar voor de toekomst.

Jasper van der Weide, technisch tekenaar/engineer UMCG
Hoe denkt BIMlink met jullie mee?

“Het is erg prettig dat we als UMCG direct schakelen met de softwareontwikkeling om zaken die binnen BIMlink nog niet kunnen aan te passen. Als een koppeling niet werkt, onderzoeken ze het en komen met een oplossing. Er komen constant nieuwe oplossingen voor data-ontsluiting. Zo staat de koppeling met Ultimo, dat bij ons veel wordt gebruikt, op het wensenlijstje. BIMlink werkt daar nu aan.”

Wat zijn jullie plannen voor gebouwbeheer?

“We zijn positief over de vele mogelijkheden die er nu al zijn. Het platform ontsluit alle beheerdata, we zijn nu het ruimteboek aan het vullen en kunnen dit binnenkort koppelen met Ultimo. Steeds meer data wordt bij elkaar gebracht en kan door verschillende applicaties in combinatie met elkaar worden gebruikt in verschillende processen. We zijn nieuwsgierig naar het gebruik van de fieldapp die BIMlink in samenwerking met BEECOT ontwikkelt. Daarbij maakt Virtual en Augmented Reality het mogelijk om de data middels mobiele devices in het ziekenhuis op locatie te ontsluiten.”

Ruimteboek UMCG van BIMlink

Je hebt zelf een nieuwe persoonlijke uitdaging. Wat ga je precies doen?

“Met veel plezier heb ik de afgelopen negen jaar bij het UMCG gewerkt en deze beheerkant opgezet. Ik ga echter graag terug naar de ontwerp- en uitvoeringskant. Ik ga bij Lammerink Installatiegroep als werkvoorbereider en engineer aan het werk voor grote Utiliteitbouwprojecten. Ik heb het gemist om meer met de techniek bezig te zijn in plaats van het beheer van tekeningen.”

Met de kennis van nu, wat zou je anders doen bij de inrichting van het beheerproces van UMCG?

“Terugkijkend op het transitieproces zou ik niet veel anders doen, hooguit eerder en liefst sneller! Het UMCG is groot, er werken veel mensen en dus moet je vaak wachten tot een beslissing is genomen. Ook de uitbraak van de coronapandemie heeft gezorgd voor vertraging van de gehele implementatie. We zijn voortvarend van start gegaan en moeten nog een hoop hobbels nemen, maar hebben vertrouwen in de toekomst. Dat komt door de inzet van het innovatieve platform van BIMlink, die van het ontsluiten van data hun metier hebben gemaakt.”