BIMcollab Twin en CSN Groep verbeteren uitwisseling van data en applicaties in bouwprojecten

BIMcollab Twin en de CSN Groep gaan de samenwerking tussen projectpartners in bouwprojecten nog beter faciliteren. Door de platforms van BIMcollab Twin en BIM Workspace van CSN Groep te integreren, krijgen alle stakeholders in een bouwproject toegang tot hun gepubliceerde gebouwdata. Bedrijven kunnen zo efficiënter samenwerken en ze verhogen de kwaliteit van gepubliceerde gebouwdossiers.

BIM Workspace is een krachtige virtuele desktop in de cloud waar alle benodigde BIM- en CAD-applicaties kunnen worden geïnstalleerd. BIMcollab Twin is een online gebouwdossier en is geschikt voor het raadplegen, beheren en archiveren van informatie tijdens elke levensfase van gebouwen. Door BIM Workspace en BIMcollab Twin te integreren, kunnen klanten efficiënter samenwerken en de kwaliteit van het gepubliceerde gebouwdossier verbeteren.

ISO 19650

De internationale norm NEN-EN-ISO 19650 wordt wereldwijd beschouwd als dé standaard voor het beheer van digitale informatie in de levenscyclus van bouwwerken. De norm beschrijft een Common Data Environment (CDE) met vier gebieden: werkgebied, gezamenlijk gebied, publicatiegebied en archief. De cloudapplicatie van BIMcollab Twin is geschikt als publicatiegebied met tevens een archief. BIM Workspace van CSN Groep ondersteunt de twee voorgaande stadia; het gezamenlijk gebied en werkgebied. Door gebruik te maken van BIM Workspace met de geïntegreerde BIMcollab Twin-cloud geven alle projectpartners dus invulling aan  ISO 19650.

Integraal samenwerken

BIM is integraal samenwerken met ketenpartners in de bouw. BIM Workspace is een device-onafhankelijk IT-platform dat het BIM-proces optimaal ondersteunt. Door projectdata en applicaties te centraliseren in een veilige omgeving hebben stakeholders altijd de juiste projectdata en applicaties tot hun beschikking. Dit maakt het BIM-proces efficiënter en succesvoller. De faalkosten zullen dalen doordat er minder extracten worden uitgewisseld. Intellectueel eigendom is beter beschermd doordat data niet meer wordt verstuurd maar omdat de mensen toegang krijgen tot voor hen relevante data. Daarnaast betalen gebruikers van BIM Workspace alleen voor wat zij gebruiken, zijn hun IT-kosten inzichtelijk en kunnen ze het aantal en type werkplekken eenvoudig op- en afschalen.

Gezamenlijke projectdata

Binnen de BIMcollab Twin-cloud kunnen alle gedeelde documenten en modellen op een gezamenlijke projectschijf worden uitgewisseld. De data blijft dus binnen de beveiligde projectomgeving en komt niet meer op verschillende bedrijfsnetwerken terecht. Hierdoor hoeven gebruikers ook niet meer te wachten op het downloaden en uploaden van grote modellen. Alle projectpartners beschikken dus altijd over de meest actuele versie van de modellen van projectpartners. Iedere projectpartner krijgt daarnaast een eigen afgeschermde opslag om werk in voorbereiding op te slaan, voordat het wordt gedeeld.

Delta Pi Project Manager

De Project Manager van Delta Pi sluit goed aan bij de controle van data zoals beschreven in de ISO-norm en helpt projectpartners in BIM Workspace om de data uit BIM-modellen efficiënt te benaderen en beheren. De tool geeft 3D-modellen eenvoudig grafisch weer en maakt het mogelijk om snel data op te roepen voor onderdelen die van belang zijn. Het is een krachtige tool om de eigenschappen bij de geometrie te controleren en corrigeren met gescheiden verantwoordelijkheden op data en geometrie. Met de Project Manager kunnen de aspectmodellen ook eenvoudig worden gepubliceerd naar de online applicatie van BIMcollab Twin.