Top 5 FAQ over modelvalidatie beantwoord

Top 5 FAQ over modelvalidatie beantwoord

BIM is een geïntegreerd proces dat is gebaseerd op digitale modellen. Het gaat niet alleen om de geometrie, maar vooral om de informatie die elk element in deze modellen bevat. Om te kunnen vertrouwen op de output van de modellen, moet je er zeker van zijn dat het modellen zijn van hoge kwaliteit, zowel wat betreft de geometrie als vanuit het oogpunt van de informatie.

Handmatig alle geometrie en informatie in je modellen nakijken is gewoon onmogelijk, er zijn te veel elementen die gecontroleerd moeten worden! Om je daarbij te helpen, kun je modelvalidatiecontroles uitvoeren om na te gaan waar er geometrische strijdigheden zijn binnen en tussen je modellen, en ook of de nodige informatie aanwezig is in de modellen en of die correct geplaatst is.

Afbeelding ontwikkeld met BIMcollab Zoom. Triodos Bank, een project van Triodos Bank & EDGE Technologies. Beschikbaar gesteld door J.P. van Eesteren

In dit blog vind je de antwoorden op de 5 meest gestelde vragen over BIM-modelvalidatie.


Werk je momenteel met Solibri? In dit blog vertellen wij hoe je Solibri en BIMcollab Zoom kunt combineren binnen één project.

1. Wat is BIM-modelvalidatie?

BIM-modelvalidatie is het proces waarbij wordt gecontroleerd of modellen de vereiste geometrie en informatie op de juiste manier bevatten. Dit betekent modellen zonder dubbelingen of clashende elementen, en met voldoende en correcte informatie. Het hoofddoel is te garanderen dat de modellen voldoen aan alle noodzakelijke vereisten voor het beoogde gebruik.

2. Waarom is BIM-modelvalidatie belangrijk?

BIM-modelvalidatie is een belangrijk proces om je de zekerheid te geven dat je modellen de vereiste kwaliteit hebben. Op die manier kan je met je modellen de nodige simulaties uitvoeren, en kan je er de gewenste informatie uit halen met het vertrouwen dat je werkt met nauwkeurige en betrouwbare gegevens. Het is mogelijk om modellen voor verschillende doeleinden te valideren, en om de verschillende aspecten ervan te controleren.

Het controleren van geometrische conflicten is een van de meest fundamentele validaties. Als je clashende elementen vindt in het gefedereerde model (verschillende modellen van verschillende disciplines samengebracht in een enkel volledig model van het gebouw), dan is er een incompatibiliteit die nog in de ontwerpfase moet worden gecorrigeerd. Systemen die met elkaar botsen kunnen niet fysiek worden uitgevoerd, en het oplossen ervan op een moment vóór de bouwfase garandeert dat ze worden opgelost door de verantwoordelijke professionals, de gespecialiseerde ontwerpers. De kosten van het oplossen van conflicten in de ontwerpfase, waar alles nog virtueel is, zijn veel lager dan de kosten van het oplossen van deze problemen op de bouwplaats, waar alles al tastbaar is en de verspilling van materialen en herstelwerken veel duurder zijn.

Een andere belangrijke soort validatie vanuit geometrisch oogpunt, is het nagaan of er dubbele elementen voorkomen. Als dat het geval is, zal je bij het extraheren van hoeveelheden een dubbele telling van elementen of materiaal hebben. Vanuit het oogpunt van informatie, als je bijvoorbeeld de materiaallijst moet extraheren per bouwlaag, dan is dit informatie die correct moet zijn in de componenten van je modellen, anders ontstaan er logistieke rampen.

Alle gegevens die bij een analyse worden gebruikt, moeten ook worden gevalideerd, bijvoorbeeld als je de brandklasse van de elementen in je project moet controleren. Eerst moet je nagaan of deze informatie beschikbaar is, en vervolgens moet je controleren of ze correct toegevoegd is. Daarna kan je prestatiesimulaties uitvoeren met de zekerheid dat je werkt met voldoende en nauwkeurige gegevens. Hetzelfde geldt voor alle andere simulaties die eventueel moeten worden uitgevoerd, zoals energie-, warmte-, of lichtanalyses.

3. Wanneer moet modelvalidatie worden uitgevoerd?

Modelvalidatiecontroles moeten gedurende het gehele ontwerpproces worden uitgevoerd. In het beginstadium van het proces worden meer eenvoudige parameters in individuele modellen gecontroleerd. Naarmate het ontwerp gedetailleerder en complexer wordt, zal de validatie ook de parameters van het model grondiger controleren. Op die manier heb je een voortdurende kwaliteitscontrole van de modellen, en voer je de nodige correcties uit in het juiste stadium, om te voorkomen dat er fouten blijven bestaan tijdens de projectontwikkeling.

Als modelvalidatie pas in een laat stadium van het ontwerpproces wordt uitgevoerd, is de kans groot dat het corrigeren van de gevonden problemen tot grotere wijzigingen zal leiden, wat resulteert in meer arbeidsintensieve, tijdrovende en kostbare correcties. Het mooie van continue modelvalidatie is dat je fouten zo snel mogelijk uit het proces haalt, zodat de schade en mogelijke gevolgen van correcties zo gering mogelijk zijn.

4. Wie moet de modelvalidatie uitvoeren?

Iedereen moet modelvalidaties uitvoeren. Als ontwerper moet je ervoor zorgen dat je een model van hoge kwaliteit aflevert aan je klant of teamlid van een andere discipline. En als BIM-manager, -coördinator of een andere belanghebbende die het model ontvangt om zijn eigen analyses uit te voeren, moet je ook een kwaliteitscontrole uitvoeren om na te gaan of de parameters waarmee je gaat werken aan de vereisten voldoen, alle nodige gegevens hebben, en dat de gegevens nauwkeurig zijn.

5. Hoe kies je de beste modelvalidatiesoftware voor jouw situatie?

Eerst moet je jezelf afvragen: “Welke informatie moet ik controleren? Welke functies zijn daarvoor nodig?” Met dat in gedachten ga je op zoek naar de software die je alle nodige functies biedt, die een hoge snelheid heeft voor visualisatie en validatie-analyses, die gemakkelijk te gebruiken is, en natuurlijk, die dat allemaal biedt voor de beste prijs.

Een ander belangrijk aspect is dat je modelvalidatietool op regels is gebaseerd, zodat je je eigen aanpasbare set regels kunt opstellen om specifieke parameters of clashende componenten te controleren. Dat geeft je de mogelijkheid om ze te organiseren per fase, per discipline, of per type controle. Die controles kunnen zo deel uitmaken van je validatieproces, je kan ze telkens opnieuw uitvoeren als dat nodig is, je kan ze hergebruiken in je andere projecten, en ze zelfs delen met andere teamleden.

En aangezien het hoofddoel niet alleen het vinden van de issues in je model is, maar ook het daadwerkelijk verhelpen ervan, is het van groot belang dat je modelvalidatietool een geïntegreerde communicatie heeft met je issuemanagement platform. Op die manier kan je alle issues die je tegenkomt tijdens de validatietesten meteen aan het juiste teamlid doorgeven! Een andere belangrijke functie die je helpt om de voortgang van gerapporteerde issues bij te houden, is een clash tracking systeem dat je feedback geeft over de status van elke clash wanneer je nieuwe versies van modellen hebt. Deze functie zal je helpen om veel tijd te besparen door te begrijpen welke clashes nog actief zijn, opgelost zijn of een nieuw probleem zijn.

Nu je meer weet over modelvalidatie en hoe belangrijk het is om een proces voor kwaliteitscontrole te hebben, gaan we ervan uit dat je je BIM workflow naar een hoger niveau wilt tillen en de meest efficiënte en eenvoudige modelvalidatie software op de markt zelf wilt testen. Als je meer wilt weten over de mogelijkheden van BIMcollab Zoom, kun je een 1-op-1 gesprek met ons plannen of onze opgenomen webinars bekijken.