BIMcollab Twin | Waardevolle raakvlakken BIM en GIS

Het Esri congres van medio september kwam precies op het moment dat wij ons verdiepen in de open data van de overheid van de gebouwde omgeving (GIS) en hoe we deze kunnen koppelen aan BIM. Hoewel we met ons platform BIMcollab Twin tot op heden uitsluitend focussen op gebouwdata, zijn we ervan overtuigd BIM en GIS beter met elkaar moeten worden geïntrigeerd.

De keynote van CTO Jeroen van Winden met de presentatie ‘Onze kijk op digitale transformatie’ was een bevlogen visie op de digitalisering van onze samenleving. De centrale vraag is welke organisatorische en technische veranderingen nodig zijn om dit te bereiken. In onze visie werken modellen met open data want zo kunnen partijen hun data integreren, maar data ook terug leveren aan het platform. Op die manier kunnen anderen er gebruik van maken en is data voor veel verschillende doeleinden te gebruiken.

Point clouds

Inge Hofland en Thymo van den Burg van ProRail gaven met diverse voorbeelden aan hoe zij data binnen ProRail inzetten en verrijken met data die ze zelf verzamelen. Het gaat om data die ProRail overigens ook via een eigen portal als open data aanbiedt. Ze gaven in hun presentatie twee voorbeelden waar BIM raakvlakken heeft met GIS-data. Het maken van een point cloud van het spoor en zijn omgeving om de situatie rondom het spoor inzichtelijk te maken. Vanuit de point cloud kunnen ze een analyse maken van de bomen die zich in de buurt van het spoor bevinden om zo per boom een risicoprofiel voor het spoor op te stellen. Zie hier het raakvlak van het werken in een BIM want ook dit model gebruikt point clouds om de voortgang van de bouw te analyseren. De overeenkomsten zijn duidelijk.

Machine learning

Het tweede voorbeeld is analyses maken op basis van machine learning. ProRail fotografeert continu spoorrails en slaat deze beelden op om ze vervolgens elkaar te vergelijken. Op die manier zijn de conditie en slijtage van de spoorrails voortdurend te monitoren. Tevens wordt van de analyses geleerd. Zo is het systeem aan de hand van de beelden in staat om voorspellingen te doen over mogelijke storingen aan de spoorrails en deze zo te voorkomen. Ook hier weer het vergelijk met het BIM. Momenteel onderzoeken wij bij BIMcollab Twin hoe we de verzamelde data kunnen inzetten om voorspellingen te kunnen doen in het beheer en onderhoud van het gebouw.

Delen op het web

In de middag heb ik de presentatie van Cathelijne Kleijwegt en Marleen Mulder over BIM-modellen in ArcGIS en delen op het web bijgewoond. Dit was het onderwerp waarvoor ik mij had ingeschreven voor de conferentie omdat dit nu precies datgene was waar ik me de afgelopen periode mee bezig heb gehouden. Wij hebben klanten met veel data van hun gebouwen, deze data zweeft nu en we onderzoeken hoe we deze data op de kaart kunnen zetten of laten landen. Juist daarover ging deze presentatie. In ArcGis is het mogelijk een koppeling te maken met het BIM en deze te presenteren in zijn omgeving. Hiermee is dan alle data in het GIS direct te koppelen aan het BIM. De mogelijkheden die dat biedt vanuit de scope van het BIM zijn te veel om op te noemen.

Waardevolle dag

Kortom, een waardevolle dag. Zeker omdat wij ondertussen al een brainstormsessie met Esri hebben ingepland waarin we de mogelijkheden van een koppeling tussen ArcGIS en BIMcollab Twin gaan onderzoeken. Leuk, hoe je op een congres nieuwe relaties ontmoet, tot nieuwe inzichten komt en mogelijk zelfs zakelijke afspraken kunt maken.